Undervisningsplanen 18h_2_gd3

Josef.Leupi@khio.no

 

 

 

 

«Kommunikasjon og formidling»

Oppgaver og remindere...

 

Oppgave 1: Kommunikasjon og formidling, «Prekvalifisering».

 

Oppgave 2: Kommunikasjon og formidling, «Vinkle, velge, vekke interesse»

 

Oppgave 3: Kommunikasjon og formidling, «12 fortellinger om noe viktig»

 

Oppgave 4: Kommunikasjon og formidling. Dokumentasjon, presentasjon, refleksjon («mappeuker»).

 

 

 

 

___

pr. 23.08.18

oppdateres kontinuerlig