Josef.Leupi@khio.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosjekt 3:

«12 fortellinger

om noe viktig»

I prosjekt nummer 3 får du velge temaet selv. Ta gjerne utgangspunkt i noe du brenner for og som du vil informere oss om, få oss til å bli interessert i, prøver å få oss med på...

Også her har vi fokus forellingens pedagogikk eller den pedagogiske fortellingen: Hvordan kan vi vekke interesse for noe som mottakeren kanskje ikke vet noe om, misliker, eller er likegyldig til? – Vi prøver ut kommunikasjonsstrategier og drodler oss frem til «stoffets dramatiske potensial». Tema og omfang bestemmes i samråd med meg.

Vi eksperimenterer med vinklinger og visualiseringer og med progresjon fra oppslag til oppslag. Vi sikter mot en felles publikasjon.

 

Detaljer:

Oppstart:

–Onsdag 05.09. kl 09.00 i grupperom 3

–Prosjektweb.

Tema:

–Fritt valg av tema*

Hefte/format:

Format: 17x24 cm!

–Antall sider: 8/12/16*

Heftet skal ha for- og bakside!

–Primærmålgruppe: Venner, bekjente, mor, far, medstudenter, saksrelevante grupper/individer.

–Siden vi satser på en felles heftesamling, kan målgruppen være noe uklar. Derfor er det ekstra viktig at vi finner frem til stoffets «dramatiske potensial» og visuelle vinklinger med bred appell!

*tema og omfang bestemmes i samråd med meg.

Produksjon:

–Hver student lager sitt eget hefte. Tema og lengde kan variere, det samme kan den fortellermessige og visuelle tilnærmingen.

–Vi satser på samme format og mulighet til å samle heftene til en felles publikasjon.

Hver student leverer fix ferdig pdf, klar til print (se kravene i timeplanen på prosjektwebsiden).

Hver student leverer to eksemplarer (enkle print) av heftet (til presentasjon og gjennomgangen.

–Josef printer ut (trenger et par dager) et komplett set med alles arbeid til hver av studentene.(vanlig 'xerox'-print og -papir). Alle får mao et eksemplar.

Prosessen:

–Felles og individuelle møter, step-inleveringer etc går ut fra prosesswebsiden. Eventuelle endringer annonseres skriftlig.

Første milepæl:

–Frist for prosjektbeskrivelsen. Klart definert tema:

Mandag 22.10. kl 20.00

1. Tittel

2. Kort ingress (to the point).

3. Nærmere beskrivelse.

4. Tanker og idéer om vinkling, form, teknikk.

–Samtale om prosjektene: Dagen etter, tirsdag 23.10. kl 09.00

Absolutt frist:

–Absolutt frist/presentasjon av ferdige hefter:

Onsdag 28.11. kl 10.00

–Digital innlevering (pdf)* og 2 stk ferdige hefter.

Bordpresentasjon/Utstilling:

Vi studerer (individuelt) alle arbeidene og gir skriftlige tilbakemeldinger («Student-til-student»).

Se detaljer på prosjektwebsiden.

–Oppfølging (jeg trenger et par dager):

*Jeg printer en komplett samling til hver av studentene. Se detaljer på prosjektwebsiden.

–De enkelte heftene samles sammen med et magebånd.

Josef Leupi 231118