Josef.Leupi@khio.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mappeukene:

«Dokumentasjon, presentasjon, refleksjon»

Siste oppgave i «grafisk design 3» er en printet dokumentasjon av semesteret i form av et hefte. Format og sideantall er gitt.

 

Detaljer:

Oppstart:

–Mandag 3.12. kl 10.00

Felles oppstart med de øvrige BA-klassene. Intro av Martin

–innbindingskurs etc se prosjektweb.

Form/format:

–Format: A4

–Antall sider: 16

–Trykk-/print-teknikk og innbindingsform = selvvalgt

Heftet skal inneholde:

1. navnet ditt

2. Tittel

3. Individuell egenskap eller motto

(ferdighet/kunnskap/spesialitet/særegenhet du mener at du besitter)

4. Presentasjon av noe fra alle emnene i semesteret**

5. Etterord «Halvveis i BA!»

**Emnene som skal være med i presentasjonen er:

OBS: Fri rekkefølge og fri prioritering i plassbruk og dokumentasjonsmengde for de enkelte emnene!)

1. Pangstart

2. Grafisk design 3 (GI206)

3. Illustrasjon 3 (GI208)

4. Bevegelig grafikk (GI203)

5. Designteori (GI201)

6. Studoieretningsteori (GI204)

7. Korridoruker/studietur

8. Om utvekslingsperioden – om du har vært out there et sted...

Absolutt frist:

Heftet skal være ferdig printet/innbundet/stiftet til presentasjon på

torsdag 13. desember 09.00 i Resepsjonsgalleriet.

Husk 2 eksemplarer. PS: «Åpen dag»

Josef Leupi 080618