Grafisk design 3 «kommunikasjon og formidling» • GI206 • 121118

>Oppgaver og remindere

>Aktuelt

 

 

 

 

 

 

 

 

«Fortelle,

synse, proklamere.»

 

 

I grafisk design 3 satser vi på 2 små og et større prosjekt. De første to prosjektene er introduksjonsoppgaver til emnet (fokus på kommunikasjon og formidling).

I prosjekt nr. 3 velger du temaet selv. Vi satser på en felles trykksak «12 korte fortellinger om noe viktig». Ta gjerne utgangspunkt i noe du brenner for, prøver å få oss med på...*

*(For de utålmodige: Fri medievalg i prosjekt i grafisk design og illustrasjon i neste semester!)

Hvordan kan vi vekke interesse for noe som mottakeren kanskje ikke vet noe om, misliker, eller er likegyldig til? – Vi prøver ut kommunikasjonsstrategier og drodler oss frem til «stoffets dramatiske potensial». Vi eksperimenterer med vinklinger og visualiseringer og med progresjon fra oppslag til oppslag.

>Detaljer<

 

 

Emnekrav for grafisk design 3 (GI206 med 7,5 studiepoeng):

a) Obligatorisk oppmøte i annonserte felles og individuelle orienterings-, diskusjons- og presentasjonsmøter. (Administreres i Canvas – se «Attendance»)

b) Innlevering av milepælsprodukter slik som de beskrives i briefene underveis. Denne websiden oppdateres med innleveringskrav og frister etter hver felles samling. Endringer annonseres pr mail.

c) Innlevering av konkrete sluttprodukter som står i forhold til tiden som er til rådighet. Hva og hvor mye etc. bestemmes i samtale med meg.

d) Presentasjon av sluttproduktene ifølge presentasjonsbriefene.

e) I tillegg må også kravene som fremkommer i brief til mappeukene innfries, da mappeukene (uke 49/50) teknisk er innordnet under GI206.

 

 

Grafisk design 3.

«Kommunikasjon og formidling»

Vi starter i uke 36 (etter pangstart-uka), onsdag 5. september.

Læringsutbytte for emnet:

–kunne utvikle et grafisk designkonsept

–kunne utvikle idéer til visualisering og stoffvinkling

–kunne tilrettelegge stoff på en pedagodgisk og visuell måte

–kunne anvende en systematisk, analytisk arbeidsmetode for grafisk design

–kunne diskutere mål, arbeidsprosess og resultat i gruppe.

Innhold og gjennomføring:

Emnet består av fagintroduksjoner, felles diskusjoner, individuelle samtaler, innleveringer og presentasjoner.

Siste presentasjon («mappeuka») er på onsdag 13. desember.

 

 

Oversiktskalender:

Obligatoriske møter grafisk design 3

Se også møtekravene i detaljplanen!

 

uk ma ti on to fr lø sø

34 20 21 22 23 24 25 26 august 20:semesterstart 22:Infomøte·GI

35 27 28 29 30 31 01 02 Pangstart

36 03 04 05 06 07 08 09 sept. 05:kickoff·gd3

37 10 11 12 13 14 15 16 Innlevering(1) present(1)

38 17 18 19 20 21 22 23 tur:20/21

39 24 25 26 27 28 29 30

40 01 02 03 04 05 06 07 okt. innlevering(2) presentasjon(2)

41 08 09 10 11 12 13 14 korridoruke/studietur

42 15 16 17 18 19 20 21 korridoruke/studietur

43 22 23 24 25 26 27 28 stepinnlevering(3) presentasjon

44 29 30 31 01 02 03 04 nov.

45 05 06 07 08 09 10 11 Workshop med Siri Dokken (info)

46 12 13 14 15 16 17 18

47 19 20 21 22 23 24 25

48 26 27 28 29 30 01 02 28:Innlevering·og·presentasjon

49 03 04 05 06 07 08 09 des. Mappeuke 04/05:innbindingskurs

50 10 11 12 13 14 15 16 13:Frist·mappe/åpen·dag 14:semesterslutt

😥

 

Detaljplan.

Det blir et tett program med fagintroer, møter og oppgaver. Planen detaljeres/oppdateres underveis. Endringer varsles pr mail. Om ikke annet kommunisert, er fellesmøtene i grupperom 3

Obligatoriske møter

 

 

Uke 36:

Onsdag 5. september:

klokka 09.00: Grupperom 3

OBS: Heldags-arbeidsøkt!

• Kortere samtale om Visuell kommunikasjon og grafisk design, om designerens mulige roller, om emnet (gd3) og om semesteret.

• Orientering om prosjektoppgaven 3 

(som har første stepinnlevering rett etter korridoruka/ studieturen, på mandag 22. oktober.)

• Presentasjon av kompendium i kommunikasjon og formidling (lektyre til neste møte).

Kortoppgave 1 «prekvalifisering»

• individuelt arbeid med kortoppgaven 1

(Innlevering samme kveld, eller senest mandag 10. september klokka 20.00)

 

Uke 37:

Mandag 10. september:

Klokka 20.00

Frist innlevering, kortoppgave 1,

Pdf til Josef@Leupi.no

 

Onsdag 12. september:

klokka 09.00: Grupperom 3

OBS: Heldags-arbeidsøkt!

• Studium av printene (oppgave 1)

• Samtale rundt. Vinkling, interesse, klarhet i budskapet, målgrupperelevans, profilerings- og formmessige faktorer, estetikk.

Del 2:

• «Vinkle, visualisere, vekke interesse»:

Eksemplifisering med en artikkel om dyreallergi og med utgangspunkt i kompendiet.

 

Oppgave 2 «Vinkle, visualisere, vekke interesse» med utgangspunkt i et råmanuskript og ulike krav til vinklinger.

• Gruppevis og individuell Idédrodling/analyse, vinklingsresearch til oppgaven 2,

 

Uke 38:

Onsdag 19. september:

Klokka 10.00: Oppklaringsrunde:

(ikke obligatorisk)

Kanskje du er litt forvirret? Kanskje du ikke forstår helt hva oppgaven går ut på? Kankje du føler deg litt rådvill i forhold til kravene til teksting og vinkling? Kanskje du lurer på noe (annet)?

– Møt opp klokka 10.00 til en oppklaringsrunde.

• Individuelt arbeid med oppgave 2.

• Mulighet for veiledning (meld ønske om).

 

Uke 39:

Onsdag 26. september:

• Individuelt arbeid med oppgave 2.

• Mulighet for veiledning (meld ønske om).

 

Uke 40:

Mandag 01. oktober:

Klokka 20.00

Frist innlevering, kortoppgave 2,

Pdf til Josef@Leupi.no

 

Onsdag 03. oktober:

klokka 09.00: Grupperom 3

• Studium av printene (oppgave 2)

• Samtale rundt. Vinkling, interesse, underholdningsverdi, klarhet i budskapet, profilerings- og formmessige faktorer, estetikk.

• Individuelt arbeid med oppgaven 3

som har stepinnlevering rett etter korridorukene/studieturen.

 

Uke 41:

Korridoruke/studietur

 

Uke 42:

Korridoruke/studietur

 

Uke 43:

Mandag 22. oktober:

Klokka 20.00

Frist step-innlevering,

emnebeskrivelse for prosjektoppgave 3.

Digitalt dok til Josef@Leupi.no

 

Tirsdag 23. oktober:

klokka 09.00: Grupperom 3

• Kortpresentasjoner av de individuelle temaene for prosjektoppgaven 3.

• Felles innspill/idédrodling.

• Kort samtale om kommunikasjonsstrategier, holdningsresistens og det «å berøre».

• Individuelt arbeid med oppgaven 3,

ev gruppevise idédrodlinger.

 

Onsdag 24. oktober:

• Individuelt arbeid med oppgave 3.

 

Uke 44:

Tirsdag 30. oktober, Grupperom 4:

• Individuelt arbeid med oppgave 3.

• Individuelle samtaler om idé, form etc.

Møteliste, dag 1:

13.00: Jenni

13.45: Emil

14.30: Lina

15.15: Abirami

(Eventuell bytting av dag/time må dere ordne selv!)

 

Onsdag 31. oktober, Grupperom 4:

• Individuelt arbeid med oppgave 3.

• Individuelle samtaler om idé, form etc.

Møteliste, dag 2:

09.00: Fride

09.45: Nina

10.30: Neslihan

11.15: Ruth

(Eventuell bytting av dag/time må dere ordne selv!)

 

Uke 45:

Tirsdag 06. november, Grupperom 4:

• Individuelt arbeid med oppgave 3.

• Individuelle samtaler om idé, form etc.

Møteliste, dag 3:

09.00: Hugo

09.45: Snorre

10.30: Thea

11.15: Luna

(Eventuell bytting av dag/time må dere ordne selv!)

 

Onsdag 07. november:

Workshop i satiretegning med Siri Dokken.

(Obligatorisk)

 

Torsdag 08. november:

Workshop i satiretegning med Siri dokken

(Obligatorisk)

 

Uke 46:

Tirsdag 13. november:

• Individuelt arbeid med oppgave 3.

• Mulighet for veiledning (meld ønske om).

 

klokka 17.00-19.30:

Utstilling og seminar med satiretegnere og deltakerne i workshopen med Siri Dokken.

 

Onsdag 14. november:

• Individuelt arbeid med oppgave 3.

• Mulighet for veiledning (meld ønske om).

 

Uke 47:

Tirsdag 20. november:

• Individuelt arbeid med oppgave 3.

• Felles og/eller individuelle møter.

Finpuss av konsept og form.

 

Onsdag 21. november:

• Individuelt arbeid med oppgave 3.

• Felles og/eller individuelle møter.

Finpuss av konsept og form.

 

Uke 48:

Tirsdag 27. november:

• Individuelt arbeid med oppgave 3.

 

Onsdag 28. november:

Klokka 10.00-16.00 • Teorirom

OBS! Superobligatorisk! Sett av hele dagen!

 

1. Frist innlevering prosjektoppgave 3

 

• Digitalt:

Pdf-Krav:

A) Selvstendig hefte med for-/bakside.

B) Pdf'en leveres i dobbeltside-oppslag (spreads).

C) Husk at sidetallet må gå opp i 4!

D) Husk «Bleed» og «Crop Marks»!

 

• Print (2 eks):

To (!) eksemplarer, enkle print, av heftet til presentasjonen.

 

2. Bordpresentasjon/Utstilling:

Vi leser/studerer (individuelt) alle arbeidene og gir en kort, skriftlig, tilbakemelding til hver enkelt med de følgende 5 punktene:

A) Du greide/greide ikke å vekke min interesse for ditt anliggende.

B) Jeg forsto/forsto ikke det du prøvde å fortelle meg.

C) Her er mitt 1-setnings-resymé:

D) Det som er bra.

E) Det som kunne vært bedre.

 

3. Oppfølging (noen dager etter):

*Josef printer ut et komplett set med alles arbeid til hver av studentene.

 

Uke 49:

Mandag 03. desember:

Klokka 10.00, Auditorium.

• Oppstart «mappeuke».

Her er briefen for publikasjonen.

 

Tirsdag 04. desember:

Klokka 09.00-16.00 

• Bokbinderkurs ved Lisa Bøthun.

Oblig. for 1. klassen, frivillig for andre.

 

Onsdag 05. desember:

Klokka 09.00-16.00  

• Bokbinderkurs ved Lisa Bøthun.

Oblig. for 1. klassen, frivillig for andre.

 

Torsdag 06. desember:

• Individuelt arbeid med mappa.

• Ev individuelle samtaler

 

Fredag 07. desember:

• Individuelt arbeid med mappa.

• Ev individuelle samtaler

 

Uke 50:

Mandag 10. desember:

• Individuelt arbeid med mappa.

• Ev individuelle samtaler

 

Tirsdag 11. desember:

• Individuelt arbeid med mappa.

• Ev individuelle samtaler

 

Onsdag 12. desember:

• Individuelt arbeid med mappa.

• Ev individuelle samtaler

 

Torsdag 13. desember:

Klokka 09.00 Resepsjonsgalleriet.

Frist innlevering av ferdig mappa.

2 eksemplarer!

• I tillegg: digitale filer til Josef@Leupi.no

Felles møte med alle klassene.

Klokka 10.00: Åpninga v mappeutstillingen.

Åpen dag.

 

Fredag 14. desember:

• Semesterslutt.

😥

 

 

 

 

 

.