Undervisningsplanen 18h_2_gd3

Josef.Leupi@khio.no

 

 

 

 

 

«Kommunikasjon og formidling»

Oppgave 2

«Vinkle, velge, vekke interesse»

Se brief nedenfor. Uklarheter/spørsmål tas opp i timen.

 

 

 

Innleveringskrav:

2 vinklings-/ visualiseringsforslag med utgangspunkt i kompendiet:

a) «Essensvisualisering – Vektlegging gjennom plassbruk» (side 101-106)

eller «Bit for bit – Visualisert progressiv fortelling over flere sider» (115-122)

b) fritt valgt vinkling (gjerne med utgangspt i kompendiets prinsipper, del 3).

– se brief nedenfor.

(png/jpg/pdf sendes pr mail til Josef@Leupi.no)

Innleveringsfrist digitale filer:

Mandag 1.10. kl 20.00

Råmanuskriptet finner du her.

 

 

 

 

 

Brev:*

 

 

 

Oslo, 11.9.2018

Hei.

 

Vi har ikke kunnet unngå å legge merke til de fantastiske omslagene som du har laget til Aschehoug Forlag den siste tiden. Du har dessuten fått meget bra skussmål av min venn Ulrike Rykk.

Vi håper at du også kan tenke deg å jobbe med det prosjektet som vi planlegger for tiden: Magasinet «kontekst».

 

---------------

Magasinet «kontekst» er et nytt magasin som definerer seg i krysspunktet mellom samfunnsdebatt og underholdning og retter seg mot alminnelig samfunns- og kulturinteressert folk i alle aldre.

Vår ambisjon er å tilrettelegge stoffet på en lett tilgjengelig måte, slik at også vanskelig stoff blir forståelig og underholdende å lese.

Magasinet vil selges via abonnement og i løssalg, men vil i hovedsak finansieres gjennom annonseinntekter.

 

---------------

Vi er nå i en konkretiserende planleggingsfase, hvor vi prøver å finne den/de rette designerne som vil kunne hjelpe oss med å utvikle bladet kommunikasjonsmessig og visuelt til det produktet vi ser for oss – spennende, visuelt, interessevekkende, informativt, underholdende.

I denne omgangen er vi kun interessert i visualisering av redaksjonelt innhold (altså ikke omslag, innholdssider etc.). Hvordan vil vår målsetting om visuell tilrettelegging styre utformingen?

Vi ber deg derfor om minst to forslag på hvordan du ville angripe, tilrettelegge og visualisere en artikkel med utgangspunkt i et råmanuskript.

Vi har stor sans for vinklingsprinsippene i publikasjonen «Vinkle, visualisere, vekke interesse» (KHiO 2018) som vi fikk et prøveeksemplar av. Vi vil gjerne at du i det éne av de to forslagene dine tar utgangspunkt i det pedagogiske visualiserings-prinsippet «Essensvisuaklisering – Vektlegging gjennom plassbruk» (side 101-106) eller «Bit for bit – Visualisert progressiv fortelling over flere sider» (115-122)

 

---------------

Forslagene bør være komplette, med tittel/titler, ingress/ingresser etc. – uten Lorem ipsum...

Råmanuskriptets innhold bør med, men du kan stokke om, omskrive og tilføye det du mener er nødvendig for å få en interessevekkende og underholdende vinkling og visualisering på stoffet!

 

 

Manuskriptet (råmanus som du behandler) finner du her.

Magasinformat: 20x26 cm**

Sider til disposisjon (pr forslag): 4 til maks 12

Start med dobbeltside-oppslag (40x26 cm)!

 

---------------

Vi ønsker oss et (eller flere) komplett redigert forslag, med visualisering, tittel, ingress etc – uten Lorem ipsum...

Fengende, visuelt, interessevekkende!

 

 

 

 

---------------

Vi gleder oss til å se forslagene dine.

De må foreligge til kveldsmøtet vårt på mandag 1. oktober.

Vi må ha filene dine senest klokka 20.00, helst før.

Om du har spørsmål kan du kontakte meg pr mail.

 

Med vennlig hilsen.

 

Klara F. Okus

Redaksjonssekretær

Magasinet «Kontekst»

 

*fiktivt

**Praktiske hensyn: mulig med utfallende bilder, oppslagene printet på A3

(pr.11.09.18)