GI 205 – Prosjekt i grafisk design og illustrasjon (Siste oppdatering: 06.05.19)

>

 

 

 

 

Aktuelt:

 

 

 

«Det er i folks uro at vi finner problemene vi er nødt til å løse, sammen.»*

*Leo Ajkic i programserien «Uro»

 

Denne vinteren har vi, sammen med Leo,*1 lyttet til folks bekymring for inn­vandring, velferds­statens kollaps, ensomhet, terror og klima­endringer. Serien er på 5 deler og har gått på nrk TV.

 

Hans Roslings*2 Ted-talks, hvor han konfronterer oss med vår manglende kunn­skap og våre fordommer om klodens utvikling og tilstand, er legen­dariske. Boka hans, «Fact­fulness», er så bra og viktig at Bill Gates*3 spanderte den til alle USA's avgangs­studenter fra videre­gående skole i fjor.

 

Med utgangspunkt i Leos programmer og i noen av Roslings Ted-talks funderer og forsker vi videre:** Hvordan ser verden ut, hva er det som bekymrer oss, deg, meg. Hva er verdt å kjempe for, hva er det gode samfunn?

U/RO

Det du kommer fram til står du fritt til å visualisere på den måten du vil og i de mediene du ønsker. Reflekte­rende eller postu­lerende, lavmælt eller høyrøstet. Kravet er at resultatet står i proporsjon til tida du hatt til prosjektet, at det «engasjerer/­inspirerer/­sporer til etter­tanke» – og at det lar seg stille ut.

 

Utstillingen vår vil ha tittelen «U/RO».

 

__

Bakgrunnsstoff:

 

• TV-serien «Uro» (sesong 1) programserie i 5 deler på nrk TV

 

• Hans Rosling: Religions and babies

• Hans Rosling: Den magiske Vaskemaskinen

• Hans Rosling: 200 years in 4 minutes - BBC News

• Hans Rosling: Factfulness – ti knep som hjelper deg å forstå verden (norsk, e-bok. Ark bokhandel: 305,-)

 

** Flere interessante innspill finner du i lenkene her:

• Velferdsstaten: Store Norske Leksikon.

Apropos Velferdsstaten: En ikke helt seriøs lenke.

Velferdsstaten: En video publisert av Bernie Sanders (i 2018).

Alliansen for Velferdsstaten. «Vi aksepterer ikke at sosiale og økonomiske forskjeller øker».

«Sosialdemokratiets utakknemlige døtre».pdf

 

Dagbladet: Om de økende økonomiske og sosiale forskjellene.

«Hatefulle ord».

Tankesmie Agenda: «Slik blir framtida».

Pratedugnad, Macron, gule vester.

 

• Greta Thunberg (15): Speech at UN Climate Change COP24 Conference

 

** ...og her:

• Lenkeside med enda flere interessante og relevante artikler. Kom gjerne med tips!

 

 

__

Prosjektet:

I «prosjekt i grafisk design og illustrasjon» arbeider vi med individuelle tilnærminger til et bestemt tema. I år er temaet altså «U/RO».

Vi kommer til å studere en del bakgrunnsmateriale og forhåpentlig vil vi ha en rekke fine samtaler.

Prosjektet skal ende opp i konkrete «produkter». Hva slags produkt og hvilke medier du vil jobbe med er opp til deg selv. Det kan bli en bok eller en plakatserie, en animasjon eller en installasjon. Grafisk, typografisk, illustrativt, polystilistisk – det er ditt valg. Men vi satser på å (også) vise resultatene i en utstilling.

Prosjektidéene diskuteres i klassen og i individuelle samtaler med meg. Vi satser på noen forpliktende, felles milepæler, slik at vi greier å komme i havn med et konkret resultat, og at vi underveis får anledning til også å diskutere formmessige aspekter!

Emnekrav for prosjektet (GI205 med 10 studiepoeng):

a) Obligatorisk oppmøte i annonserte felles og individuelle reserch-, orienterings-, diskusjons- og presentasjonsmøter.

(Administreres i Canvas – se «Attendance»)

b) Innlevering av milepælsprodukter slik som de beskrives i briefene underveis. Denne websiden oppdateres med innleveringskrav og frister etter hver felles samling. Endringer annonseres også pr mail.

c) Innlevering av et konkret sluttprodukt. Hva og hvor mye etc. bestemmes i samtale med meg.

d) Innlevering av kort prosjektbeskrivelse til utstillingen: Navn/kort tittel/ingress og brødtekst (ca 500 tegn)/ sluttprodukt.

e) Presentasjon av sluttproduktet ditt på storskjerm i auditoriet på KHiO, hvor du kort(!) argumenterer for valgene du har tatt. (Mer om det senere.)

f) Deltakelse i en avsluttende utstilling hvor du presenterer sluttproduktet ditt på en adekvat måte.

g) I tillegg må også kravene som fremkommer i brief til mappeukene innfries, da mappeukene teknisk er innordnet under GI205.

 

__

Prosessplan:

Oppdateres fortløpende med avtalene våre, krav/brief til milepælene etc.

Obligatoriske møter/dager er fargemerket.

OBS: Foreløpig(!) planskisse.

 

Prosjekt i grafisk design og illustrasjon:

Uke 13

Tirsdag 26. mars, 10.00- Grupperom 4

• Kickoff! Undersøkelser, refleksjoner, samtaler, problemstillinger, perspektiver, erfaringer, muligheter, vinklinger...

• Inklusive samtale om og plan for prosessen (felles kontra individuell research osv) og om sluttpresentasjonen.

• PS: Jeg forventer at dere har lest oppgavestillingen og at dere har snoket litt i lenkene!

  

Tirsdag 26. mars, 14.00- Grupperom 4

• Kickoff for the exchange students! Investigations, reflections, conversations, issues, perspectives, experiences, opportunities, angles...

• Briefing on the process and the final presentation.

• PS: I expect you to have informed you about the task beforehand.

 

Onsdag 27. mars

• Selvstendig arbeid. Mulighet for korte eller lengre samtaler. (meld fra pr mail eller sms til 90 05 80 38).

Torsdag 28. mars

• Selvstendig arbeid. Mulighet for korte eller lengre samtaler. (meld fra pr mail eller sms til 90 05 80 38).

Fredag 29. mars

• Selvstendig arbeid. Mulighet for korte eller lengre samtaler. (meld fra pr mail eller sms til 90 05 80 38).

 

Uke 14

Tirsdag 02. april klokka 10.00, Grupperom

Felles samling: Vi presenterer prosjektideene våre til hverandre, og gir en kort feedback.

Brief til møtet:

Du bør vi ha følgende skriftlige (!) beskrivelse klar:

(Om du ser flere muligheter for deg, lag denne beskrivelsen for hver av idéene.)

Send beskrivelsen til meg innen mandag 1. april

1. Prosjekttittel

2. Kort beskrivelse av prosjektets mål og innhold

3. Hva vil du oppnå med prosjektet i forhold til det overordnede emnet (U/RO)

4. Hva vil det fysiske resultatet bli?

5. Hvem lager du det for?

6. Hva ønsker du av faglig utbytte

7. Hva blir den største utfordringen for å komme i havn?

8. Gjerne noen skisser/formantydninger

 

Onsdag 03. april

• Selvstendig arbeid. Mulighet for korte eller lengre samtaler. (meld fra pr mail eller sms til 90 05 80 38).

Torsdag 04. april, 10.00- Grupperom

• Individuelle samtaler etter oppsatt liste.

  

Fredag 05. april, 10.00- Grupperom

• Individuelle samtaler etter oppsatt liste.

 

Uke 15

Tirsdag 09. april, 10.00- Grupperom 4

• Individuelle samtaler etter oppsatt liste.

  

Onsdag 10. april

• Selvstendig arbeid med prosjektet.

Torsdag 11. april

• Selvstendig arbeid med prosjektet.

Fredag 12. april

• Selvstendig arbeid med prosjektet.

 

Uke 16

Påskeuke

PS: Om du jobber i påsken og står fast, send en mail til meg...

 

Uke 17

Tirsdag 23. april

• Selvstendig arbeid. Individuelle møter etter ønsker og behov. Meld fra!

Onsdag 24. april

I løpet av dagen: Frist pdf/bilder som viser hva du har gjort og hvor du er i prosessen. (pr mail til meg

• Ellers: Selvstendig arbeid. Individuelle møter etter ønsker og behov (Kun før klokka 12!). Meld fra!

Torsdag 25. april, 10.00- Grupperom 4

Stepmøte:

Kjenner jeg deg riktig så er du godt i gang og «i flyt». Vi møtes til en felles økt og viser hverandre hva vi har gjort og hvor vi er i prosessen. Fortell oss gjerne hva, spesifikt, du ønsker feedback  om. 

Fredag 26. april,

• Selvstendig arbeid. Individuelle møter etter ønsker og behov. Meld fra!

 

Uke 18

Mandag 29. april

• Selvstendig arbeid. Mulighet for individuell veiledning.

Tirsdag 30. april

• Selvstendig arbeid. Mulighet for individuell veiledning.

Onsdag 01. mai

 

Torsdag 02. mai

• Selvstendig arbeid. Mulighet for individuell veiledning.

Fredag 03. mai

• Selvstendig arbeid. Mulighet for individuell veiledning.

 

Uke 19

Mandag 06. mai

• Selvstendig arbeid. Mulighet for individuell veiledning.

Tirsdag 07. mai

• Selvstendig arbeid. Mulighet for individuell veiledning.

Onsdag 08. mai

• Selvstendig arbeid.

Torsdag 09. mai

• Selvstendig arbeid. Mulighet for individuell veiledning.

Fredag 10. mai

• Selvstendig arbeid med ferdigstilling til innlevering og utstilling.

Svarfrist for hva du trenger av utstillingselementer! 

 

Søndag 12. mai, innen kl 23.59

Innlevering av digitale filer (pdf/bilder/video)

 

Mandag morgen eller senest tirsdag 14. mai klokka 16.00:

Innlevering av de fysiske produktene (print av hefter, plakater etc.)

 

Onsdag 15. mai klokka 09.00 i auditorium:

09.00-09.30: Opprigging av utstillingen.

09.30-11.30: Feedback (del 1).

12.00-18.00: Utstillingen er åpent for besøkende.

12.00-18.00: Feedback «Student til student» (del 2).

 

Fredag 17. mai

 

Uke 21

Tirsdag 21. mai, 09.00- Auditorium

• MA-presentasjoner, del 1.

Onsdag 22. mai, 09.00- Auditorium

• MA-presentasjoner, del 2.

Torsdag 23. mai

• Rydding/rigging til utstilling.

Fredag 24. mai

• Rydding/rigging til utstilling.

 

Uke 22

Tirsdag 28. mai, 09.00- Auditorium

• BA-presentasjoner, del 1

Onsdag 29. mai, 09.00- Auditorium

• BA-presentasjoner, del 2

Torsdag 30. mai

 

Uke 23

Torsdag 06. juni kl 18.00

Avgangsseremoni og Uytstillingsåpning, Avgang 19

Frist digital mappe/webside. Send lenke til Joseleup@khio.no

 

 

 

Semesterplan design (hel) 19v

Josef.Leupi@khio.no

.