GI 205 – Oppgraderes kontinuerlig (Siste: 15.02.19)

 

 

 

 

 

 

 

Lenkeside «U/RO»

 

 

Radikal Portal. «Mot til å søke sannheten, også når denne er upopulær».

Minerva. Borgerlig tidskrift «som dekker politikk, ideer og kultur».

Tankesmia Agenda. «Partipolitisk uavhengig tankesmie som bidrar til samfunnsanalyse og politikkutvikling for det moderne sentrum-venstre».

Om Brexit, Trump og gule vester (mm) – Steigan.no «Motkraft mot mainstream media».

 

Nationalteatret. «Gode opplevelser».

Den norske turistforeningen. «Gode opplevelser».

Centre Pompidou. «Gode opplevelser».

 

Flere gode innspill mottas med takk!

 

 

 

 

 

 

Josef.Leupi@khio.no

.