Grafisk design 3 «kommunikasjon og formidling» • GI206 • 071219

>Prosjektoppgaven «13 fortellinger»

>Mappeukene

>Aktuelt (prosess)

 

 

 

 

 

 

 

 

«Fortelle,

synse, proklamere.»

 

I grafisk design 3 har vi fokus på prosess og på kommunikasjon og formidling.

Hver student velger sitt eget formidlingstema.

Det sentrale spørsmålet er: Hvordan kan vi vekke interesse for noe som mottakeren kanskje ikke vet noe om, misliker, eller er likegyldig til?

– Vi prøver ut kommunikasjons­strategier og drodler oss frem til «stoffets dramatiske potensial». Vi eksperimenterer med vinklinger, narrativer og visualiseringer.

>prosjektoppgaven<

 

 

Grafisk design 3.

«Kommunikasjon og formidling»

  

Læringsutbytte for emnet:

–kunne utvikle et grafisk designkonsept

–kunne utvikle idéer til visualisering og stoffvinkling

–kunne tilrettelegge stoff på en pedagodgisk og visuell måte

–kunne anvende en systematisk, analytisk arbeidsmetode for grafisk design

–kunne diskutere mål, arbeidsprosess og resultat i gruppe.

 

Konkrete problemstillinger:

– Metoder/teknikker for idéutvikling

– Kommunikasjonsstrategiske momenter (engasjerende narrativer)

– Stoffvinkling og visualiseringsmuligheter (visuell journalistikk).

 

Innhold og gjennomføring:

Emnet består av fagintroduksjoner, felles diskusjoner, individuelle samtaler, innleveringer og presentasjoner.

 

Emnekrav for grafisk design 3 

(GI206 med 7,5 studiepoeng):

a) Obligatorisk oppmøte i annonserte felles og individuelle orienterings-, diskusjons- og presentasjonsmøter. (Administreres i Canvas – se «Attendance»)

b) Innlevering av milepælsprodukter slik som de beskrives i briefene underveis.

Innleveringene/beskrivelsene skal svare på de gitte spørsmålene og skal kunne leses og forståes av utenforstående

(Denne websiden oppdateres med innleveringskrav og frister etter hver felles samling. Endringer annonseres også pr mail.)

c) Alle (også step-) innleveringene må skje innen de fastsatte fristene (organisatorisk og pedagogisk nødvendighet).

d) Innlevering av konkrete sluttprodukter som står i forhold til tiden som er til rådighet. Hva og hvor mye bestemmes i samtale med meg.

e) Presentasjon av sluttproduktene ifølge presentasjonsbriefene.

f) Innlevering av «student-til-student»-tilbakemeldinger i presentasjonsøkten.

g) I tillegg må også kravene som fremkommer i brief til mappeukene innfries, da mappeukene (uke 49/50) teknisk er innordnet under GI206.

 

 

 

__

 

Tentativ oversiktskalender:

(Oppdateres kontinuerlig – endringer kommuniseres pr mail.)

Dedikert til Grafisk design 3

Mulighet for individuell veiledning.

Obligatoriske møter

Step-/innleveringer

 

 

 

Detaljplan.

Vi starter med et ganske tett program med ukentlige step-innleveringer. Planen detaljeres/oppdateres underveis. Endringer varsles pr mail. Om ikke annet kommunisert, finner både fellesmøter og samtaler sted i grupperom 3.

Dedikert til «Grafisk design 3»

Obligatoriske møter

 

 

Uke 35:

Onsdag 28. august:

klokka 10.00: Grupperom 4

• Samtale om Visuell kommunikasjon og grafisk design, om designerens mulige roller, om emnet (gd3) og om semesteret.

• Orientering om prosjektoppgaven.

• Brief for 1. step-innlevering som er en detaljert beskrivelse av temaet du vil kommunisere. (Frist: 4. september, kveld) 

• Individuelt arbeid med prosjektoppgaven

 

Uke 36:

Onsdag 04. september:

• Selvstendig arbeid med prosjektbeskrivelsen (første stepinnlevering, se brief/krav). Mulighet for individuell veiledning (gr3).

• Klokka 23.55:

Frist første step-innlevering.

Beskrivelse av temaet du vil jobbe med.

Pdf til Josef@Leupi.no

 

Uke 37:

Onsdag 11. september:

klokka 10.00: Grupperom 3

• Presentasjon av de individuelle formidlingstemaene, Kort individuell feedback.

• Oppklaringsforslag/-krav

«Kompendium i kommunikasjon og formidling».

Presentasjon og utdeling.

• Brief for 2.step-innlevering: Vinklingsalternativ A. (Se brief/krav)

 

(Frist: 18.september, kveld) 

• Individuelt arbeid med prosjektoppgaven.

 

Uke 38:

Onsdag 18. september:

• Selvstendig arbeid med vinklingsalternativ A. (2.step-innlevering, se brief/krav).

Mulighet for individuell veiledning (gr4).

• Klokka 23.55:

Frist 2.step-innlevering.

Vinklingsalternativ A. Beskrivelse, metode, begrunnelse, researchbehov, utfordringer.

Pdf til Josef@Leupi.no

 

Uke 39:

Onsdag 25. september:

• Selvstendig arbeid med vinklingsalternativ B.

(3.step-innlevering, se brief/krav).

Mulighet for individuellveiledning (gr3).

• Frist klokka 23.55:

Frist 3.step-innlevering.

Vinklingsalternativ B. Beskrivelse, metode, begrunnelse, researchbehov, utfordringer.

Pdf til Josef@Leupi.no

 

Uke 40:

Onsdag 02. oktober:

• Selvstendig arbeid med vinklingsalternativ C.

(4.step-innlevering, se brief/krav).

• Frist klokka 23.55:

Frist 4.step-innlevering.

Vinklingsalternativ C. Beskrivelse, metode, begrunnelse, researchbehov, utfordringer.

Pdf til Josef@Leupi.no

 

Uke 41:

Korridoruke/studietur

 

Uke 42:

Korridoruke/studietur

 

Uke 43:

Tirsdag 22. oktober, Grupperom:

• Individuelt arbeid med prosjektet.

• Individuelle samtaler om idé, form etc.

Møteliste:

09.00:          

09.45: Jesper   

10.30: Lotta    

11.15: Maria    

 

13.00: Snorre   

13.45: Svein    

14.30:        

15.15: Sara     

(Eventuell bytting av dag/time må dere ordne selv!)

 

Onsdag 23. oktober, Grupperom:

• Individuelt arbeid med prosjektet.

• Individuelle samtaler om idé, form etc.

Møteliste:

09.00: Henriette

09.45: Julie    

10.30: Levi     

11.15:         

 

13.00: Fredrik  

13.45: Kine     

14.30:          

15.15:          

(Eventuell bytting av dag/time må dere ordne selv!)

 

Uke 44:

Tirsdag 29. oktober:

• Individuelt arbeid.

• Mulighet for veiledning (meld ønske om). 3

10.00: Markus   

 

Onsdag 30. oktober:

klokka 10.00: Grupperom 3

• Kortpresentasjoner av de individuelle temaene og vinklingen vi har valgt.

• Vi har nå alle landet på en vinkling vi synes er relevant og som har et pedagogisk potensial til også å nå folk som ikke nødvendigvis brenner like sterkt for det samme som vi gjør.

• Feedback/idéer/anbefalinger.

• Prosessen videre

• Individuelt arbeid med prosjektet.

 

Uke 45:

Tirsdag 05. november, Grupperom 4:

• Individuelt arbeid med prosjektet.

• Individuelle samtaler (frivillig) om idé, form etc.

Møteliste:

09.00:          

09.45:          

10.30: Lotta    

11.15: Maria    

 

13.00: Snorre   

13.45: Svein    

14.30: Henriette

15.15:          

(Eventuell bytting av dag/time må dere ordne selv!)

 

Onsdag 06. november, Grupperom 4:

• Individuelt arbeid med oppgprosjektet.

• Individuelle samtaler (frivillig) om idé, form etc.

Møteliste:

09.00:          

09.45: Julie    

10.30: Levi     

11.15: Sara     

 

13.00: Fredrik  

13.45: Kine     

14.30: Markus   

15.15:          

(Eventuell bytting av dag/time må dere ordne selv!)

 

Uke 46:

Tirsdag 12. november, kl 10.00, grupperom 3:

• Fellesmøte.

• Konkrete formskisser, print.

Du har valgt tema, du har valgt vinkling – nå viser du konkrete formskisser. Gjerne prosess-skisser: Hva du har gjort og hvorfor, hva er du fornøyd med, hva du er misfornøyd med, hva som er hovedutfordringene nå. Hva som er neste step.

Vi viser og kommenterer. Konstruktiv kritikk.

 

 Onsdag 13. november:

• Individuelt arbeid med oppgprosjektet.

• Mulighet for veiledning (meld ønske om). 3

 

Uke 47:

Tirsdag 19. november:

• Individuelt arbeid med prosjektet.

• Mulighet for veiledning (meld ønske om). 4

Åpen skole!

 

Onsdag 20. november: Klokka 11.00 (-13/14) Grupperom 4.

• Fellesmøte.

• Konkrete formskisser, print(!!).

Vi tar med print av det vi har gjort. Viser frem. Hva er du fornøyd med, hva du er misfornøyd med, hva som er hovedutfordringene nå. Hva som er neste step. Kanskje du ber om en tilbakemelding til noe spesifikt...?

Konstruktiv kritikk.

 

Uke 48:

Tirsdag 26. november:

• Individuelt arbeid med oppgprosjektet.

• Mulighet for veiledning (meld ønske om). 3

 

Onsdag 27. november:

• Individuelt arbeid med oppgprosjektet.

• Mulighet for veiledning (meld ønske om). 3

 

Uke 49:

Mandag 02. desember klokka 10.30 (Grupperom 3):

• Som vi ble enige om på siste fellesmøte: vi møtes til ny statusoppdatering, gjensidig presentasjon og feedback!

• Ta med ferdig print av produktene sålangt de er kommet.

• Vi avsetter første halvtime til studium av de enkelte prosduktene, se/lese/forstå.

• Hva er du fornøyd med, hva du er misfornøyd med, hva som er hovedutfordringene nå, hva er neste step. Kanskje du ber om en tilbakemelding til noe spesifikt...?

Konstruktiv kritikk.

• Og så ble vi enige om en liten opplæringsøkt i «limfresing». Jeg tar med ‘høvlebenken’, sag og lim og viser en enkel måte å lage hefter/bøker på… Med eller uten omslag.

 

 

Tirsdag 03. desember:

• Individuelt arbeid med oppgprosjektet.

• Mulighet for veiledning (meld ønske om). 3

 

Onsdag 04. desember:

• Individuelt arbeid med oppgprosjektet.

• Mulighet for veiledning (meld ønske om). 3

 

Torsdag 05. desember:

• Individuelt arbeid med oppgprosjektet.

• Mulighet for veiledning (meld ønske om). 3

 

Fredag 06. desember:

Klokka 19.00

• Innlevering av fysisk sluttprodukt

(i minst 2 eksemplarer) 

og utstilling på «Makulator» bar og café,

Kristian Augusts gate 7A Oslo

(Se brief/krav)

Evaluering:

 

 

 

Uke 50:

Mandag 09. desember:

• Individuelt arbeid med mappa.

Her er briefen for publikasjonen.

 

Tirsdag 10. desember:

Klokka 09.00-16.00 

Bokbinderkurs ved Lisa Bøthun.

Oblig. for 1. klassen, frivillig for andre.

 

Onsdag 11. desember:

Klokka 09.00-16.00  

Bokbinderkurs ved Lisa Bøthun.

Oblig. for 1. klassen, frivillig for andre.

 

Torsdag 12. desember:

Klokka 09.00-15.00 i Auditorium   

Foredrag av Gustav Granstrøm, designkurator for en stor utstilling om svensk grafisk design. Se https://kolla.se/2020

Liten workshop om egen-presentasjon og profilering. 

• Individuelt arbeid med mappa.

 

Fredag 13. desember:

• Individuelt arbeid med mappa.

• Ev individuelle samtaler

 

Uke 50:

Mandag 16. desember:

• Individuelt arbeid med mappa.

• Ev individuelle samtaler

 

Tirsdag 17. desember:

• Individuelt arbeid med mappa.

• Ev individuelle samtaler

 

 

Onsdag 18. desember:

Klokka 09.00-10.00 i Auditorium:

Illustrasjonsagenturet ByHands presenterer seg og forteller om prising, kundeforhold etc.

• Individuelt arbeid med mappa.

 

Torsdag 19. desember:

Klokka 09.00 Resepsjonsgalleriet.

Frist innlevering av ferdig mappa.

2 eksemplarer!

• I tillegg: digitale filer til Josef@Leupi.no

Felles møte med alle klassene.

Klokka 10.00: Åpninga v mappeutstillingen.

 

Fredag 20. desember:

• Semesterslutt.

😥