Josef.Leupi@khio.no

 

 

 

pr 02.10.19 **

 

 

 

 

 

 

 

Prosjekt gd3:

«13 fortellinger

om noe viktig»

 

I grafisk design 3 har fokuserer vi på kommunikasjon og formidling.

Hva du vil formidle velger du selv. Sluttresultatet blir et hefte/en bok. Format og tittel og antall sider velger du selv.*

Vi satser på 4 innledende step-innleveringer hvor vi drodler med ulike innfallsvinkler.

–––

*i samråd med meg. 

 

 

 

 

Fortellingen din:

Hva er det du vil fortelle oss? Hva er du selv opptatt av? Hva er det du liker? Eller misliker! Er det noe du synes er viktig å snakke om? Noe du vil overbevise oss om? Eller er det noe du gjerne vil undersøke nærmere? Noe du har lurt på lenge, noe du er usikker på hva er eller hva du skal mene om?

Uansett – vi fokuserer på fortellingens pedagogikk – eller den pedagogiske fortellingen: Hvordan kan vi vekke interesse for noe som mottakeren kanskje ikke vet noe om, misliker, eller er likegyldig til? Hvordan videreformidle vår interesse, engasjement, beundring eller avsky...

– Vi prøver ut kommunikasjons­strategier og drodler oss frem til «stoffets dramatiske potensial». Vi eksperi­menterer med vinklinger og visualiseringer og med progresjon fra oppslag til oppslag.

 

Detaljer:

Oppstart:

–Onsdag 05.09. kl 09.00 i grupperom 3

–Prosjektweb.

Tema:

–Fritt valg av tema*

Hefte/format: fritt valg av format.

–Antall sider: 8/12/16*

Heftet skal ha for- og bakside!

–Primærmålgruppe: Saksrelevante grupper/individer.

*tema og omfang bestemmes i samråd med meg.

Produksjon:

–Hver student produserer sitt eget hefte. Tema og lengde varierer, det samme gjør den forteller­messige og visuelle tilnærmingen.

Hver student leverer fix ferdig pdf, klar til print.

Hver student leverer to eksemplarer (enkle print) av heftet (til presentasjonen og gjennomgangen.)

Prosessen:

–Felles og individuelle møter, step-inleveringer etc ifølge kalender på prosess­websiden. Eventuelle endringer annonseres pr mail.

 

1. step-innlevering. (pdf til Josef@Leupi.no):

Frist for prosjektbeskrivelsen: 

Onsdag 4. september klokka 24.00

Krav til innleveringen:

1. Klart definert tema du vil jobbe med.

(Bindende valg!)

2. Beskrivelsen skal inneholde følgende 3 punkter:

a) Tittel (tittelen kan endres underveis, i tråd med vinklingen du velger).

b) Kort ingress (to the point, kortbeskrivelse). Sirka to setninger.

c) Nærmere beskrivelse. Så mye som er nødvendig for at vi (utenforstående) kan forstå hva saken dreier seg om og hva du har tenkt å formidle/oppnnå. Sirka en halv A4-side tekst(?)

3. Hvordan du vil presentere/vinkle/utforme saken, trenger du (helst) ikke å ane noe om ennå.

 

2. step-innlevering. (pdf til Josef@Leupi.no):

Frist for vinklings-beskrivelsen: 

Onsdag 18. september klokka 24.00

Krav til innleveringen:

• Du har nå valgt hva du vil formidle. Enten du skal fortelle, synse eller proklamere, skal du vinkle saken på en pedagogisk og interesse­vekkende måte.

• I stepinnleveringene 2, 3 og 4 velger vi os hver gang ett (nytt) vinklingsprinsipp som er relevant, interesse­vekkende og pedagogisk effektiv.

• Bruk kreative metoder for å drodle deg fram til nye måter å presentere stoffet på. Studér gjerne kompendiets kreative teknikker (del 1), lag gjerne en «jobbspesifikk analyse (del 5) og test ut noen av vinklings­prinsippene som listes i del 3 (se også del 2 og 4).

• Beskrivelsen av vinklingsvalget skal inneholde følgende 4 punkter:

1. Beskrivelse av vinklingsprinsippet (gjerne med terminologien fra kompendiet).

2. Beskriv hva du ønsker og tror å oppnå med dette valget.

3. Beskriv eventuelle spesielle utfordringer med dette valget slike som research, tidsbehov eller organisatoriske anstrengelser.

4. Legg ved/beskriv gjerne med grov!skisser/ prinsipp!skisser.

Beskrivelsen skal være mulig å forstå for utenforstående.

• Formalestetisk fokus kan du spare til utviklings­prosessen etter den 4. step-innleveringen.

 

3. step-innlevering. (pdf til Josef@Leupi.no):

Frist for vinklings-beskrivelsen: 

Onsdag 25. september klokka 24.00

Krav til innleveringen:

• I stepinnleveringene 2, 3 og 4 velger vi os hver gang ett (nytt) vinklingsprinsipp som er relevant, interesse­vekkende og pedagogisk effektiv.

• Bruk kreative metoder for å drodle deg fram til nye måter å presentere stoffet på. Studér gjerne kompendiets kreative teknikker (del 1), lag gjerne en «jobbspesifikk analyse (del 5) og test ut noen av vinklings­prinsippene som listes i del 3 (se også del 2 og 4).

• Beskrivelsen av vinklingsvalget skal inneholde følgende 4 punkter:

1. Beskrivelse av vinklingsprinsippet (gjerne med terminologien fra kompendiet).

2. Beskriv hva du ønsker og tror å oppnå med dette valget.

3. Beskriv eventuelle spesielle utfordringer med dette valget slike som research, tidsbehov eller organisatoriske anstrengelser.

4. Legg ved/beskriv gjerne med grov!skisser/ prinsipp!skisser.

Beskrivelsen skal være mulig å forstå for utenforstående.

• Formalestetisk fokus kan du spare til utviklings­prosessen etter den 4. step-innleveringen.

 

4. step-innlevering. (pdf til Josef@Leupi.no):

Frist for vinklings-beskrivelsen: 

Onsdag 9. oktober klokka 24.00

Krav til innleveringen:

• Bruk kreative metoder for å drodle deg fram til nye måter å presentere stoffet på. Studér gjerne kompendiets kreative teknikker (del 1), lag gjerne en «jobbspesifikk analyse (del 5) og test ut noen av vinklings­prinsippene som listes i del 3 (se også del 2 og 4).

I dette siste vinklingsforsøket ønsker jeg at dere har et ekstra sideblikk på pedagogikk:

Forsøk en vinkling/inngang til stoffet over flere dobbeltsider.

• Enten som en lineær fortelling: starten av fortellingen eller tilsvarende en filmrailer (à la Hollywood),

• eller som en utvidet innholdsoversikt med de viktigste (eller mest interessevekkende) punktene i din fortelling (eller ditt magasin/din bok!), bilde/tekst (i flere hierarkiske lag).

Vær konkret! (Gjelder også de med magasiner/bøk-prosjekter som foreløpig har vært ganske generelle i beskrivelsen: Bli konkret, Hvilket fokus på hva (i starten) og hvordan tilrettelegge det)

Lag grovskisser bilde/tekst.

Sjekk ut i kompendiet: 103-113, 114-122, 128, 177, 207) Lykke til.

• Beskrivelsen av vinklingsvalget skal inneholde følgende 4 punkter:

1. Beskrivelse av vinklingsprinsippet (gjerne med terminologien fra kompendiet).

2. Legg ved/beskriv gjerne med grov!skisser/ prinsipp!skisser.

Beskrivelsen skal være mulig å forstå for utenforstående.

• Formalestetisk fokus kan du spare til utviklings­prosessen etter den 4. step-innleveringen.

 

5. innlevering (sluttprodukt, digitalt):

Tirsdag 26. november klokka 24.00:

Frist for digital innlevering av det ferdige hefte.

Krav til innleveringen:

Fixferdig pdf eksportert som dokument med oppslag «spread» (ikke løssider).

Mailes til Josef@Leupi.no

 

6. innlevering (sluttprodukt, fysisk) Teorirom!:

Onsdag 27. november klokka 09.50:

Frist for fysisk innlevering av det ferdige hefte i 2 eksemplarer.

Klokka 10.00 i Teorirommet:

• Bordpresentasjon/utstilling

• Vi studerer (individuelt) alle arbeidene og gir korte skriftlige tilbakemeldinger til hver enkelt av medstudentene. («student-til-student»).

 

Josef Leupi