Josef.Leupi@khio.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mappeukene:

«Dokumentasjon, presentasjon, refleksjon»

 

Siste oppgave i «grafisk design 3» er en  dokumentasjon av semesteret i form av et hefte. Format og sideantall er gitt.

 

 

Detaljer:

Mappeukene, uke 50/52:

Programmet med bokbindekurs, 2 foredrag samt en  workshop, se prosjektwebsida vår.

Det skal lages et hefte. Form/format:

Format: A4

Antall sider: 16

–Trykk-/print-teknikk og innbindingsform = selvvalgt

Heftet skal inneholde:

1. navnet ditt

2. Tittel

3. Individuell egenskap eller motto

(ferdighet/kunnskap/spesialitet/særegenhet du mener at du besitter)

4. Presentasjon av noe fra alle emnene i semesteret**

5. Etterord «Halvveis i BA!»

**Emnene som skal være med i presentasjonen er:

OBS: Fri rekkefølge og fri prioritering i plassbruk og dokumentasjonsmengde for de enkelte emnene!)

1. Pangstart

2. Grafisk design 3 (GI206)

3. Illustrasjon 3 (GI208)

4. Bevegelig grafikk (GI203)

5. Designteori (GI201)

6. Studoieretningsteori (GI204)

7. Korridoruker/studietur

8. Om utvekslingsperioden – om du har vært out there et sted...

Absolutt frist:

Heftet skal være ferdig printet/innbundet/stiftet til presentasjon på torsdag 19. desember 09.00 i Resepsjonsgalleriet.

Husk 2 eksemplarer.

 

Josef Leupi pr 05.12.19