GI 205 – Prosjekt i grafisk design og illustrasjon (pr.08.06.18)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har arbeidet med temaet

«Velferdsstaten»

Her er noen bilder fra utstillingen

og fra studentenes prosjekter.

 

Bildene er tatt på utstillingen – beklager den «dokumentære» kvaliteten.

Klikk på lenkene for å få se pdf-dokumentene, filmene etc.

⚠️ Det er mange elementer på sida – det kan hende at det tar litt tid å laste inn noen deler.

Mer om prosjektet, prosessen etc. finner du på viktigesaker.no

Copyright. Produktene er studentenes eiendom. Interesserte kan ta kontakt med meg eller studentene.

 

 

 

 

Amina Baker

Amina ønsket «å få frem gode poeng på en enkel måte. Om hvorfor det er viktig med et fungerende system og en velferdsstat.»

 

Hun har laget en tegneserie om velferdsprofitørene.

Plottet: NHO-sjefen Petter Furulund gir Pillemakeren i oppgave å lage en pille mot helseblitzerne (LO-folk).

 Sluttprodukt: Tegneserie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl Lützen

«Min hensigt er at klargøre information, som ellers synes utilgængelig uden et vidst kendskab til akademiske discipliner indenfor økonomi.

 

Desuden ønsker jeg at belyse de almengyldige principper i økonomiske modeller og netværk, hvilke jeg finder interessante grundet deres dechifrering af den uoverskuelige sammenhæng som velfærdstaten består i», sier Carl. I denne oppgaven lot han seg inspirere av skoleplansjer.

 Sluttprodukt: Plakat/installasjon

 

Carls «Cyclus» på utstillingen

 

Carls «Cyclus». (Klikk for å forstørre bildet.)

 

 

 

 

Even Steinfinsbø

Kunstig intelligens er selvfølgelig. Robotene har tatt over.

 

Hvordan manifesterer velferdssamfunnet seg i framtida? Even beskriver et samfunn hvor menneskene må finne nye roller og ordninger. Han står for idé, manuskript, illustrasjon og animasjon.

 

«I dette prosjektet vil jeg presentere velferdsstatens største potensielle fremtidige utfordringer slik at vi alle kan dra nytte av det bære- kraftige aspektet ved å alltid være forberedt på det absolutt verste.»

 Sluttprodukt: Animasjon/fremtidsvisjon.

 

Her er Evens film «Fremtiden».

 

 

 

 

Kaja Josefine Larsen

Kaja brukte ikke lang tid til å bestemme seg for hva hun skulle jobbe med. Hun ville argumentere mot «velferds- profitørene» og mediet skulle være bevegelig grafikk.

 

Målet var å formidle budskapet på en enkel og underholdende måte. Kaja fikk hjelp av Alliansen for Velferdsstaten til å formulere noen poengterte tekster om privatisering og sosial dumping. Kaja har utnyttet tiden godt og greid å ferdigstille to korte animasjoner.

 Sluttprodukt: Animasjoner

Fortellerstemme: Linn Høgåsen

 

Her er Kajas animasjon «Forvaltning og forrenting»

 

Her er Kajas animasjon «Sosial dumping».

 

 

 

 

Lina Nordstoga Gröhn

Lina følte behov for å gå i dybden i stoffet og benyttet anledningen til å jobbe med typografi og avisdesign.

 

I avisen samler hun noen av artiklene som hjalp henne selv til større kunnskap og innsikt i spørsmål rundt velferd.

 Sluttprodukt: Avis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Skibenes Botilsrud

Marie tok for seg møtet mellom folk og «manifestasjonen av velferdsstaten».

 

Marie beskriver seg som «en slags velferdsstatens Asbjørnsen og Moe» som samler historier om folks møte med NAV. — Det er ikke lett, når du sliter med fysiske eller psykiske problemer, å møte byråkrati, telefonsvarere og skjemavelde.

 Sluttprodukt: Installasjon med telefon...

 

Her kan du høre lyden fra telefonen

 

 

 

 

 

Andrea Ferkinstad

Når Andreas tannlege oppdaget et stort hull i en av tennene hennes, oppdaget Andrea et aldri så lite hull i velferds-ordningene...

 

Høye tannlegeregninger gjør at mange kvier seg å gå til tannlegen. — Hvorfor er ikke tennene en del av kroppen, slik som armer og bein og resten av skjelettet?

 Sluttprodukt: Tegneserie/plakat.

 

(Klikk for større bilde)

 

 

 

 

Sarah Kronborg

Sarah ønsket å prøve seg på redaksjonell illustrasjon i dette prosjektet.

 

«Alle har en mening i uføredebatten, alt fra at systemet er for strengt til at det er for lukrativt og lett å utnytte. Mange har fordommer og moraliserende holdninger som skaper stigma rundt det å motta trygd. Jeg har valgt ut fire artikler som hver beskriver forskjellige sider ved debatten.»

 

Sarah investerte mye tid i idéarbeidet, og illustrasjonene hennes gjennomgikk en radikal forenklingsprosess underveis.

 Sluttprodukt: Illustrasjoner/plakater/ magasinoppslag.

 

Sarahs illustrasjoner på utstillingen.

 

Nedenfor: Originalillustrasjonene, sammen med korte resymé av artiklene som illustrasjonene er laget til.

«Forakten for de svakeste»

Egon Holstad skriver at selv om at det er en generell enighet i Norge om at man skal betale skatt og hjelpe de som trenger det, blir det i trygdedebatten brukt retorikk som “å ta seg i nakken” og “komme seg opp om morran”. Denne språkbruken, sammen med moraliseringen og mistenksomheten som rettes mot de som mottar trygd, mener han bærer med seg en underliggende forakt for svakhet som er med på å skape et farlig helsemessig klasseskille. https://www.itromso.no/nyheter/2016/09/30/%C2%ABForakten-for-de-svakeste%C2%BB-13576625.ece

 

«Jeg vil være frisk, men det er dessverre ikke mitt valg»

En kvinne beskriver stigmaet og fordommene hun møter i hverdagen som ung ufør. Hun har måttet jobbe ekstra hardt for å kunne studere og jobbe på grunn av sykdommen, og måtte til slutt ta imot uføretrygd som siste utvei. Hun beskriver sykdommen som en konstant byrde som holder henne tilbake, og er frustrert over å bli merket som “lat” og “tiltaksløs” fordi sykdommen hennes ikke er synlig utenpå. https://www.dagbladet.no/kultur/jeg-vil-vaere-frisk-men-det-er-dessverre-ikke-mitt-valg/601872

 

«Et liv i den norske velferdsstaten»

Kronikk skrevet av Torstein Lerhol, en gutt med spinal muskelatrofi hvor han beskriver hvordan velferdsstaten har gitt ham muligheter i livet han ellers sannsynligvis ikke ville hatt, med mindre foreldrene hans var rike. Han har kunnet ta lærerutdanning og mastergrad i historie, flytte hjemmefra, ha et aktivt sosialt liv og jobbe som lærer til tross for sykdommen, takket være støtteordningene staten tilbyr. https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/AdbG5/Et-liv-i-den-norske-velferdsstaten

 

«Etterlyst: Politisk styring»

Bjarne Brøndbo (vokalist i DDE) skriver om hvordan han mener det høye sykefraværet ofte skyldes latskap, og at trygdeordningene er for lukrative. Han føler at uansett hvor mye han jobber og bidrar til fellesskapet er det nytteløst fordi pengene bare “renner ut i andre enden”. Han mener det ikke er bærekraftig for fremtiden og etterlyser en strengere politisk styring som kan sikre velferdsstaten for fremtidige generasjoner. https://www.vg.no/nyheter/meninger/bjarne-broendbo/etterlyst-politisk-styring/a/23917062/

 

Magasinoppslag

 

 

 

 

Andreas Mallaug

Andreas startet med idéskisser til plakater rundt tema «det skjulte eller svarte samfunn som undergraver velferdsstaten og tillitten i samfunnet».

 

Underveis fant han ut at han kunne kommunisere bedre via filmmediet. Det ble noen hektiske dager for å komme i mål!

 Sluttprodukt: Film/filmmontasje.

 

Her er Andreas sin film om «det skjulte samfunnet».

 

 

 

Kepo Giæver Sundøy

Kepo er full av engasjement. Han solidariserer seg med mennesker som er litt på utsiden av mainstream-samfunnet.

 

Kepo jobber ofte med tegneserieinspirerte trykksaker og pamfletter. Denne gangen har han organisert workshop med kunstnervenner og laget aksjonsplakater i stor størrelse. Plakatene ble hengt opp langs ruta til 1. mai-toget i Oslo og agiterer for de husløses og transpersonenes rettigheter.

 Sluttprodukt: Store plakater.

 

Bilder fra utstillingen.

 

Klikk for større bilde.

 

 

 

 

 

 

Victoria Ydstie Meyer

Victoria har senebetennelse i høyrearmen og har derfor måttet arbeide med venstre hånd. Dette bød på en god del utfordringer.

 

«Overbyggende er jeg interessert i idégrunnlaget, menneskesynet og de moralske oppfatningene vi har (eller ikke har) til felles. Dette danner til sammen fundamentet, og ønsket om, å ha og å drifte en velferdsstat som omfordeler goder», skriver Victoria.

 

Hun tok likegodt belastningsskaden sin og møtet med NAV som utgangspunkt for hennes egne fabuleringer rundt velferd og velferdsstat i et dokumenterende arbeide.

 Sluttprodukt: En bok.

 

 

 

 

 

 

 

Her er en pdf av Victorias fortelling.

 

 

 

 

Filip Tatyrek

Filip er utvekslingstudent fra Praha og studerer animasjon. I dette prosjektet jobbet han stilmessig med nye og noe røffere grep enn vanlig.

 

Filip satstset ikke på lang research men jobbet fritt etter assosiasjonsprinsippet. Hva er en velferdsstat. Hvem har behov for — og hvem utnytter velferdsordningene? Tolkningene hans står sammen med en kort, saklig tekst.

 Sluttprodukt: Plakatserie.

 

Bilde fra utstillingen. Originalene nedenfor.

Filip sier: «This picture show providing public social service by welfare state focused on safety and healtcare. For everyone on the same level regardless on their social status».

Filip sier: «This picture show how welfare state providing basic income for every person and his family. Persons whose lost they job dont have to be scare about their near future. These ascpects reduce class conflict»

Filip sier: «This picture show overcoming social risks in consequence social events as diseases og maternity with target on ensure suitable social level. Welfare state providing social justice what means take care about that persons when they need it».

 

 

 

 

Adélie Touraille

Adélie er utvekslingsstudent fra Paris. Hun hadde ikke tenkt så mye over verken den norske eller franske velferdsstaten og lurte på hvordan hun skulle komme i gang. Det løsnet da hun fant ut at researchen og prosessen kunne bli selve produktet...

 

Det er ikke lett som utlending å finne ut alt som for oss nordmenn virker ganske selvfølgelig. Hva er et personnummer og hvem er herr NAV? Adélies prosessdokumentasjon kan hjelpe deg å finne veien i velferdsjungelen.

 Sluttprodukt: Prosessdokumentasjon/bok.

 

 

 

 

 

 

 

Her er en pdf av Amélies agenda.

 

 

 

 

 

 

Prosjekt- og prosesswebsiden finner du her!

Josef.Leupi@khio.no

 

 

 

 

 

 

.