Gi206 Visuell identitet (pr 160920 2o)

> Program, kalender

> Velferdsstaten. Lenker

> Brief til 2. innlevering!

> Brief til siste innlevering og presentasjon!

 

> Her er studentenes pres(en)tasjoner!

 

 

 

 

 

 

Hvem er jeg?

Hvem ønsker jeg å være? 

Hvordan vil jeg at andre skal oppfatte meg? 

 

Å finne sin sjel 

eller å velge en. 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*bilder fra kompendiet «Dianas sjel.

Om å definere og forme en visuell identitet.»

 

 

 

¨

Visuell identitet.

I «grafisk design 3» arbeider vi med visuell identitet. Identitet er en viktig faktor i all visuell kommunikasjon. Visuelle profiler (og emballasje) for kultur, institusjoner, industri og handel har tradisjonelt vært – og er fortsatt – en sentral del av vår profesjon. 

Visuell profilering er noe de fleste designere kommer borti i ulike sammenhenger og i ulike proporsjoner. Det kan være en vennetjeneste til skolekameraten som har startet et band, eller en stor og kompleks oppgave for en industri­bedrift eller en statlig institusjon.

 

 

Om å definere og forme en visuell identitet. 

For mange designere er idealet en komprimering av alle fortellingene, følelser og uttrykk i én eneste logo. Men, ikke alle er Apple eller Nike eller Coca Cola, som kan eksponere sin logo, sin virksomhet og sine produkter på en så omni­potent måte. De fleste trenger å knytte mer informasjon til en visuell profil for at vi skal kunne oppfatte hva det dreier seg om, og for at vi kan forstå at det kan være interessant for oss. 

Stabekk Catering besto av to yngre kvinner som satset spare­pengene sine på å virkelig­gjøre en drøm og til å skaffe seg og sin familie et levebrød. De hadde ikke kapital til å gjøre seg synlig på TV og store plakater. De måtte profilere og presentere seg uten nevne­verdig budsjett, men med smarte grep (og jungeltelegrafen): En personifisert frem­stilling av de to ild­sjelene i lokal­miljøet, en enkel webside med menyen, en flyer til distribusjon i lokale postkasser, et enkelt visitt­kort og et hyggelig takke­kort som lå ved bestillingene... 

Ikke alle er Apple eller Nike eller Coca Cola. Hver jobb er ulik, hver jobb er unik. Sofie Elise, Den «Islamske Staten», Fridays for Future, Apple, Sisley, National­theatret, Rema 1000, rocke­bandet Chicago, Stabekk – Catering – prinsippene for visuell profilering er de samme:  

Hva er virksomhetens sjel? 

Hva gjør den unik? 

Hvordan vil den fremstå? 

Hvem trenger å vite om den? 

Hvordan kan budskapet komprimeres 

  og visualiseres? 

Hvilke profilerings­støttende fortellinger 

  kan fortelles? 

Hvilke flater er aktuelle som budskaps­bærere? 

 

 

Oppgaven:

Studér kompendiet og sjekk ut lenkene, eventuelt fordypnings­litteraturen (se kompendium, del 4).

 

Prosjektet skal ende opp i en visuell profil og i en 'pedagogisk' flate­presentasjon (se kompendium, del 3). Tema for oppgaven er vi nå blitt enige om: Det er en visuell profil for «Velferdsstaten».

Prosjektidéene diskuteres i klassen og i individuelle samtaler med meg. Vi satser på noen forpliktende, felles milepæler, slik at vi greier å komme i havn med et konkret resultat, og at vi underveis får anledning til også å diskutere formmessige aspekter!

 

__

 

Oversiktskalender.

Prosjektdager (farge) 

 

Inntil videre kjøres kurset via Zoom! 

Semesterplan design (hel) 20h

 

__

 

Detaljplan:

Oppdateres fortløpende med avtalene våre,

krav til milepælene etc.

Obligatoriske møter/dager er fargemerket.

Eventuelle endringer kommuniseres også via mail. 

 

Uke 34

Torsdag 20. august, 10.00-12.00  

Zoom

Kickoff!

• Samtale om emnet og programmet.

• Kort faglig introduksjon. 

• Om valg av oppgaven – felles tema eller individuelle valg.

• Programmet i morgen/fremover. 

• Kompendiet. Individuell research. 

Fredag 21. august

• Individuell research/kompendium.

• Individuelle korte samtaler med Josef via Zoom. Innkalling sendt. 

 

Uke 35

Tirsdag 25. august, 13.00- 

Zoom

• Besøk av Ida Margreta Halvorsen.

Linkedin 

• Individuelt arbeid. 

 

Onsdag 26. august 

• Vi arbeider med «Prosjekt Velferdsstaten»

• Josef er tilgjengelig for hjelp! – send sms/mail/forslag til zoom-tidspunkt. 

 

Forslag til prosess

1) Research Velferdsstaten. Les/frisk opp kunnskap om velferdsstaten. Sjekk gjerne ut lenkene på denne siden. Lag gjerne tankekart og kortformuleringer.

2) Fri idédrodling. Start gjerne med å notere ned – usensurert – de første ville idéene og innfall.

3) Begynn å analysere mer systematisk. Diskutér i 3ergruppene. Her er som avtalt et forslag til grupper. Ta gjerne utgangspunkt i de 7 punktene fra kompendiet:

 

• Prosjektanalysen/strategiskissen skal leveres innen torsdag 3.september klokka 17.00. Send pdf eller lignende til Josef (som distribuerer videre til alle).

• Josef er tilgjengelig for hjelp! – send sms/mail/forslag til zoom-tidspunkt. 

 

klokka 13.00-15.00 via Zoom

• Besøk av Tone Bergan. 

Linkedin 

• Individuelt arbeid eller i samtalegruppene. 

 

Torsdag 27. august, 10.00-12.30 via Zoom

• Besøk av Morten Throndsen. 

Linkedin stdesign

 

• Klokka 14.00 Kort fellesmøte via Zoom

Visuell profil for velferdsstaten. 

Hvordan komme i gang?   

 

Fredag 28. august.

• Individuelt arbeid eller i samtalegruppene.

 

Uke 36

Tirsdag 1. september, 10.00-12.00 via Zoom 

• Besøk av Sara Risvaag.

sararisvaag 

• Individuelt arbeid eller i samtalegruppene. 

 

• Om oppgaven: Etter samtalen i dag har jeg laget dette lille oversiktskartet over velferdsstaten!  

 

• Svar på et spørsmål...

 

Onsdag 2. september.

• Individuelt arbeid eller i samtalegruppene.

Torsdag 3. september.

• Individuelt arbeid.

Kl 17.00: Frist for inn­levering av prosjekt­analyse!

Se del 2 i kompendiet og side 117 (Spørsmål å starte med). 

• Svar på de 7 punktene:

 

• Skriftlig dokument (pdf) til Josef

• Josef distribuerer dokumentene til alle (til studium før morgendagens møte).

 

Fredag 4. september, klokka 09.00 - 13.00

Vi studerer hverandres dokumenter!

Alle har nå levert 1. strategiutkast. 

Utkastene er distribuert til alle. Fint om dere studerer alle dokumentene før zoom-møtet vårt klokka 13.00. 

• Notér ned kommentarer, spørsmål, gode innspill, og konstruktiv kritikk til alle medstudentene dine. 

 

Klokka 13.00 Fellesmøte via Zoom

Det forutsettes at alle har studert alles dokumenter!

• Kort runde med spørsmål og innspill til hverandre. Maks 10 minutter på hver.

• Ev. individuell oppfølging av innspillene og om du ønsker, kan du gjerne sende en revidert utgave av strategiutkastet innen lørdag kveld.  

 

Uke 37

Tirsdag 8. september, 10.00-12.00 via Zoom

• Besøk (II) av Tone Bergan. 

• Tone forteller om arbeidet med den visuelle profilen for Oslo kommune.

• Tone gir en kort respons på den første innleveringen deres. 

 

Onsdag 9. september

• Individuelt arbeid/gruppearbeid 

Individuelle samtaler. 

(Bytt dag/time innbyrdes, om det ikke passer) 

klokka 10.00-10.45: Johanna

klokka 11.00-11.45: Victor

klokka 13.00-13.45: Åsta

klokka 14.00-14.45: Halvor

klokka 15.00-15.45: Ella 

 

Torsdag 10. september

• Individuelt arbeid/gruppearbeid 

Individuelle samtaler.

(Bytt dag/time innbyrdes, om det ikke passer) 

klokka 10.00-10.45: Jesper

klokka 11.00-11.45: Anna

klokka 12.00-12.45: Annika

 

Fredag 11. september

• Individuelt arbeid/gruppearbeid 

Individuelle samtaler.

(Bytt dag/time innbyrdes, om det ikke passer) 

klokka 10.00-10.45: Henrik

klokka 11.00-11.45: Caroline

klokka 13.00-13.45: Marte

klokka 14.00-14.45: Sara

klokka 15.00-15.45: .......

 

Søndag 13. september klokka 24.00

• Siste frist for innlevering av justert/spisset strategi­notat samt visualiserings­idéer og visualiserings­skisser.

• Strategi og visualisering: 

Brief.  

Bilde: Nille

I denne innleveringen skal du justere/spisse strategien du vil gå for. (Du har fått respons på ditt notat på fredag 4. og i uka 37, og du har sett og hørt på innspillene til klassekameratene dine. Det er lov å la seg inspirere også av de andres tanker og idéer!)

Dokumentet du leverer er ikke bare til eget bruk, men skal kommunisere med oss andre

– Ta utgangspunkt i at vi ikke vet noenting om konseptet ditt fra før!

– Overbevis oss om at det er riktig måte å gjøre det på.

 

 

Dokumentet skal inneholde følgende: 

1) Dokumentet skal (som i første utkast) presentere kort tankene bak strategien – altså en 'situasjons­beskrivelse' for den visuelle profilen du skal lage for velferds­staten. 

2) Du skal presentere klare valg. Dokumentet skal inneholde en kortformulert målsetting  (hva vil du oppnå) og en kortformulert strategi (hvordan vil du oppnå det).

3) Dessuten skal du nå også ha tanker og idéer (og skisser) for visualiseringen og hvordan strategien din kan manifestere seg på de flatene som du definerer som primærflater!

4) Kort om hvordan du ser for deg den videre prosessen. 

 

• Om du lurer på noe eller står fast: Ta kontakt

• Josef distribuerer dokumentene – som sist – til alle, så straks alle dokumentene er kommet inn. 

 

Uke 38

Tirsdag 15. september, klokka 09.00 - 13.00

Vi studerer hverandres dokumenter!

Alle har nå levert 2. dokument (mål­setting/ strategi/ visualiserings­skisser). 

Dokumentet er distribuert til alle. Fint om dere studerer alle dokumentene før zoom-møtet vårt klokka 13.00. 

• Notér ned kommentarer, spørsmål, gode innspill, og konstruktiv kritikk til alle medstudentene dine. 

 

Klokka 13.00 Fellesmøte via Zoom

Det forutsettes at alle har studert alles dokumenter!

• Kort presentasjonsrunde med spørsmål og innspill til hverandre. Maks 10 minutter på hver.

• Ev. individuell oppfølging av innspillene. 

 

Om du skulle ha spørsmål, om noe er uklart, om du sitter fast: Ta kontakt

  

Onsdag 16. september.

• Individuelt arbeid.

Eventuelt felles program eller mulighet for individuell veiledning.

 

Torsdag 17. september.

• Individuelt arbeid.

Eventuelt felles program eller mulighet for individuell veiledning.

 

Uke 39

Tirsdag 22. september.

• Individuelt arbeid.

Eventuelt felles program eller mulighet for individuell veiledning.

 

Onsdag 23. september.

• Individuelt arbeid.

Eventuelt felles program eller mulighet for individuell veiledning.

 

Torsdag 24. september.

• Individuelt arbeid.

Eventuelt felles program

 

Uke 40

Tirsdag 29. september.

• Individuelt arbeid.

Eventuelt felles program eller mulighet for individuell veiledning.

 

Onsdag 30. september.

• Individuelt arbeid.

Eventuelt felles program eller mulighet for individuell veiledning.

 

Torsdag 1. oktober klokka 09.00

• Siste innlevering av komplett presen­tasjons­dokument (se brief* nedenfor!!) til Josef.

 

Klokka 10.00 – ca 12.30 via zoom:

• Individuelle presentasjoner. Maks 10 minutter.

med kort spørsmåls-/oppklaringsrunde.

• Krav til presentasjonen se brief* nedenfor.

 

Resten av dagen: 

• Etter endt presentasjon distribueres dokumentene til alle medstudentene.

• Hver student gir en kort, skriftlig tilbakemelding til hver medstudent, en setning eller to eller tre per punkt: 

a) Det som er bra med ditt forslag...........

b) Hva kunne vært gjort bedre (konkret innspill?)...........

c) Presentasjonen din:...........

• Sendes pr mail til Josef (innen klokka 20.00), som samler alle tilbakemeldingene studentvis og distribuerer til vedkommende. 

 

*Brief til siste innlevering:   

Dette siste dokumentet skal kommunisere med oss andre og med folk som ikke har hørt om prosjektet ditt fra før. Presentér ditt prosjekt på en mest mulig «pedagogisk» måte.  

 

Dokumentet skal inneholde følgende:

• Denne slutt­presentasjonen skal være et komplett dokument (pdf eller power­point eller video) som inneholder: 

1) situasjons­beskrivelse «velferdstaten» (kontekst­analyse). Hva er problemet? 

2) mål­setting (hva vil du oppnå) 

3) strategi (hvordan vil du oppnå det)   

     3.1) Eksplisitt presisering (manglet delvis i tidligere beskrivelser): Hva gjør du med de enkelte etatene/institusjonene som yter tjenester innenfor velferdsstaten? Får de beholde deres nåværende (visuelle) identitet, får en de ny (felles) identitet, eller hva er din løsning på det?

4) det endelige forslaget til visuell profil. Eksemplifisér: Hvordan manifesterer profilen seg i (primær-)flatene? (Pedagogiske flate­presentasjoner – se kompendium del3). 

Utenom presentasjonen, separat tillegg:

5) Kort egenevaluering av prosess og resultat.   

 

 

😁   

 

Emnekrav:

Emnekrav for prosjektet (GI206 med 10 studiepoeng):

a) Obligatorisk oppmøte i annonserte felles og individuelle orienterings-, diskusjons- og presentasjonsmøter.

(Administreres i Canvas – se «Attendance»)

b) Innleveringer av milepælsprodukter slik som de beskrives i briefene underveis. Denne websiden oppdateres med innleveringskrav og frister etter hver felles samling. Endringer annonseres pr mail.

c) Innlevering av et konkret sluttprodukt. Hva og hvor mye etc. bestemmes i samtale med meg.

d) Presentasjon av sluttproduktet i rammene vi blir enige om underveis.

 

 

> Her er studentenes pres(en)tasjoner!

 

Semesterplan design (hel) 20h

Josef.Leupi@khio.no

 

 

 

 

 

 

.