GI 206? – Tema velferdsstaten  (pr.02.08.20)

 

 

 

 

 

 

Vår 2020 var «Velferdsstaten» tema for et prosjekt i grafisk design og illustrasjon. Her er en del av bakgrunnsstoffet vi hadde som utgangspunkt for prosjektet.

 

Om vi velger Velferdsstat som objekt for visuell profilering, kan dette være nyttig bakgrunnstoff også til dette prosjektet!     

 

 

 

 

 

 

Vi møter den før vi blir født!

Den følger oss gjennom oppvekst og skolegang. Den er der når vi er syke, når vi mister jobben, når vi blir gamle.

Velferdsstaten.

Hvor kommer den fra? Hvem skapte den? Hvorfor og hvordan? Hva har den betydd for folk, for landet, for deg og for meg?

(Tar vi den for gitt? Er den truet?)

 

Oppbyggingen og utviklingen av offentlig sektor og en omfattende velferdsstat har vært et av de viktigste virkemidlene for å oppnå den utjevningen og fordelingen av velstanden vi har opplevd i Norge, og som har gjort oss til et av de samfunn i verden hvor de sosiale forskjellene er minst.

Mange av våre velferds­ordninger er etablert for å sikre økonomisk trygghet i situasjoner og faser av livet der lønna faller bort – slik som arbeids­løshets­trygd, sykelønn og pensjon. Andre deler av velferds­staten skal bidra til å gi oss mest mulig lik tilgang til arbeid, utdanning, omsorg og helse. Mange av ordningene bidrar til å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller – ikke minst når de blir finansiert gjennom et progressivt skattesystem.

Store transnasjonale selskaper presser stadig på å få innpass i de offentlige budsjettene som dekker basis­tjenester til befolkningen med ønske om å overføre sikrings­ordningene, slik som pensjon og syketrygd til den private forsikrings­bransjen.

(Tekstgrunnlag: Velferdsstaten.no)

 

 

 

 

Bakgrunnsstoff:

Velferdsstaten, utfordringer, tanker rundt...

Jeg tar gjerne imot forslag om relevante lenker.

 

 

Velferdsstat. – Fin oversiktsartikkel i Store norske leksikon. Om ordninger som omfattes av velferdsstaten, om ulike velferdmodeller og om den norske modellen. 

 

«Norge er verdens mest vellykkede samfunn. Hva har vi gjort for å bli det? Harald Eia kaster nytt lys over det forunderlige landet vårt.»

«Det finnes mange forslag til hva som er typisk norsk: Janteloven, dugnad og tur i skogen. Nå får du svaret på hva som egentlig er spesielt for oss.»

Sjekk ut Harald Eias nye TV-serie på NRK:

«Sånn er Norge».

 

Apropos velferdsstaten... 😉

en ikke helt seriøs lenke.

 

«Trump said he wanted more people to come in from places like Norway. More people are leaving the United States to go to Norway than are coming from Norway to the United States for good reason!»

Bernie svarer Trump.

 

«Frå fattigproblem til velferdsstat».

Introduksjosforelesning ved Narve Fulsås, professor i moderne historie. 

– Det blir ein gjennomgang av fattig­politikk i «gamle dagar», sosial­politikk i sosialhjelp­staten (1880-1920), fram­veksten av velferds­staten og utfordringar for velferds­staten i dag.

Her er Forelesningen.

 

«En velferdsstat er en stat som i betydelig grad garanterer samfunnets medlemmer hjelp hvis de skulle komme ut for helsesvikt, sosial nød eller tap av inntekt, for eksempel ved arbeids­ledighet eller alderdom, og som sikrer den enkelte rett til utdannelse.»

Sjekk artikkelen om Velferdsstaten 

i Store Norske Leksikon.

 

«I skrivende stund jobber jeg som vikarlærer i samfunnsfag på en skole i Trondheim. En jobb jeg aldri kunne hatt, eller fått, dersom den norske stat ikke hadde gitt meg muligheten til å ta utdanning, den fleksible hjelpen jeg behøver og den helsemessige hjelpen jeg trenger for å overleve. Den norske velferds­staten gir meg ikke bare mulighet til å overleve – den gir meg muligheten til å leve.»

«Et liv i den norske velferdsstaten» 

(Aftenposten)

 

«Vi står derfor foran en avgjørende kamp om offentlig sektor og den demokratiske styringen av vårt samfunn (...) Offentlig sektor er vårt viktigste fordelings­politiske instrument, og er av avgjørende betydning for at Norge fortsatt skal være et av verdens beste velferds­samfunn å leve i.»

Alliansen for Velferdsstaten 

 

«Tankesmia Civita arbeider for økt kunnskap og oppslutning om liberale verdier, institu­sjoner og løsninger, for å fremme en samfunns­utvikling basert på respekt for individets frihet og personlige ansvar. Civita skal realisere sitt formål gjennom utredninger og analyser, deltakelse i samfunns­debatten, skolering, møter og seminarer.»

«Velferd og den nordiske modellen» 

 

«De skyr offentligheten. De får en stadig sterkere posisjon i samfunnet. Noen lurer unna velferds­kroner via skatte­paradis. Andre kjøper prangende luksus­leiligheter. De er velferds­profitørene – de som tjener seg rike på skatte­finansierte velferds­tjenester.

Hvem er de? Hvordan manipulerer de den offentlige debatten? Og hva skjer når de får ansvaret for skole­elever, pleie­trengende og barnehage­barn?»

Linn Herning snakker om «velferdsprofitørene».

 

Hva mener de om velferdsstaten? 

Her er lenken til de norske politiske partiene på Wikipedia:

Norske politiske partier. 

 

«Noen mennesker mener at de har et god liv bare de har nok penger. Min mening er at et godt liv er et kjærlighets­fylt og friskt liv. Hva er et godt liv? Det er god helse, sunn mat og trening. Det er stort hus med stor familie. Det er bra å ta utdanning slik at du får en bra jobb. Hvis du bor i Norge er det viktig først å lære norsk.»

Elever på Skedsmo voksen­opplærings­senteret skriver om hva de mener er et godt liv.

 

Apropos Velferdsstaten. Det andre sliter med: 

https://twitter.com/Reuters/

 

 

 

 

Josef.Leupi@khio.no

 

 

 

 

 

 

.