GI 205 – Prosjekt i grafisk design og illustrasjon (pr.16.05.18)

>aktuelt

 

 

 

 

Vi møter den før vi blir født!

Den følger oss gjennom oppvekst og skolegang. Den er der når vi er syke, når vi mister jobben, når vi blir gamle.

Velferdsstaten.

Tar vi den for gitt? Er den noe å ta vare på? Er den under press? Hva og hvem truer den? Hvordan og i hvilken retning bør den utvikles?

 

Oppbyggingen og utviklingen av offentlig sektor og en omfattende velferdsstat har vært et av de viktigste virkemidlene for å oppnå den utjevningen og fordelingen av velstanden vi har opplevd i Norge, og som har gjort oss til et av de samfunn i verden hvor de sosiale forskjellene er minst.

Velferdsstaten vokste fram som et resultat av arbeiderbevegelsens kamp for å bedre sine livsvilkår. Gjennom offentlige fellesskapsordninger motvirkes markedets svakheter og tendens til å samle store verdier på få hender.

Mange av våre velferdsordninger er etablert for å sikre økonomisk trygghet i situasjoner og faser av livet der lønna faller bort – slik som arbeidsløshetstrygd, sykelønn og pensjon. Andre deler av velferdsstaten skal bidra til å gi oss mest mulig lik tilgang til arbeid, utdanning, omsorg og helse. Mange av ordningene bidrar til å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller – ikke minst når de blir finansiert gjennom et progressivt skattesystem.

Store transnasjonale selskaper presser stadig på å få innpass i de offentlige budsjettene som dekker basistjenester til befolkningen med ønske om å overføre sikringsordningene, slik som pensjon og syketrygd til den private forsikringsbransjen.

(Tekst-grunnlag: Velferdsstaten.no)

 

 

Prosjektet:

I «prosjekt i grafisk design og illustrasjon» arbeider vi med individuelle tilnærminger til et bestemt tema. I år er temaet altså «Velferdsstaten».

Vi har god kontakt med – og får besøk av – Alliansen For Velferdsstaten som er partipolitisk uavhengig og som «kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet».

Alliansen «avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger. Vi aksepterer ikke at sosiale og økonomiske forskjeller øker, at nyfattigdom vokser fram og at stadig flere støtes ut av samfunn og arbeidsliv i et land som er rikere enn noen gang tidligere i historien!»

Hvordan du vil forholde deg til alliansen er opp til deg. Om du vil, kan du kan gå inn på deres eventuelle eksplisitte behov for kommunikasjonstiltak (i en slags kundeforhold), eller du kan jobbe med din egen agenda i forhold til tema Velferdsstaten, drive din egen research, bruke dine egne erfaringer, ha din egen målgruppe.

Prosjektet skal ende opp i konkrete «produkter». Hva slags produkt og hvilke medier du vil jobbe med er opp til deg selv. Det kan bli en bok eller en plakatserie, en animasjon eller en installasjon. Grafisk, typografisk, illustrativt, polystilistisk – det er ditt valg. Men vi satser også på å vise resultatene i en utstilling.

Prosjektidéene diskuteres i klassen og i individuelle samtaler med meg. Vi satser på noen forpliktende, felles milepæler, slik at vi greier å komme i havn med et konkret resultat, og at vi underveis får anledning til også å diskutere formmessige aspekter!

Emnekrav for prosjektet (GI205 med 10 studiepoeng):

a) Obligatorisk oppmøte i annonserte felles og individuelle orienterings-, diskusjons- og presentasjonsmøter.

(Administreres i Canvas – se «Attendance»)

b) Innlevering av milepælsprodukter slik som de beskrives i briefene underveis. Denne websiden oppdateres med innleveringskrav og frister etter hver felles samling. Endringer annonseres pr mail.

c) Innlevering av et konkret sluttprodukt. Hva og hvor mye etc. bestemmes i samtale med meg.

d) Presentasjon av sluttproduktet ditt på storskjerm i auditoriet på KHiO, hvor du kort(!) argumenterer for valgene du har tatt. (Mer om det senere.)  

e) Deltakelse i en avsluttende utstilling hvor du presenterer sluttproduktet ditt på en adekvat måte.

f) I tillegg må også kravene som fremkommer i brief til mappeukene innfries, da mappeukene (uke 19-21) teknisk er innordnet under GI205.

 

  

Lenker:

Velferdsstaten, utfordringer, tanker rundt...

Jeg tar gjerne imot forslag om relevante lenker.

1) 😉Apropos velferdsstaten – en ikke helt seriøs lenke.

2) En video med samme tema (publisert av Bernie Sanders).

3) «Velferdsstat» Store Norske Leksikon.

4) «Hvorfor velferdsstat og velferdssamfunn?» 

Kort tekst på Nasjonal digital læringsarena, ndla.no

5) Velferdsstaten.no: Plattform for Alliansen.

6) Tankesmia Civita: «Velferd og den nordiske modellen» 

Artikler fra et liberalt ståsted.

7) «Er velferdsstaten truet? Av hvem?» (Kristin Clemets blogg)

8) Minerva: Artikler om Velferdsstaten. 

(Minerva er en borgerlig avis som dekker politikk, ideer og kultur.)

9) NRK radio, «Sannhetsministeriet» 

med Linn Herning (fra Alliansen For Velferdsstaten) som gjest.

Om «velferdsprofitørene»: Utdrag fra 06.10 til 15.50

10) Norske politiske partier: 

Sjekk ut hva partiene mener om Velferdsstaten.

11) «Et liv i den norske velferdsstaten» (Aftenposten)

12) «Et godt liv» – elevavis.

13) «Young or old, loneliness doesn’t discriminate».

Storbritannia får Minister for Loneliness.

14) «Ny kreftmedisin kan knekke økonomien» (Nettavisen)

15) «Innvandring avvikler velferdsstaten» (Frieord)

16) «Nå skal velferdsstaten smadres» (Steigan.no)

17) «Puter under armene, velferdsprofitørene, godhetstyranner...» (Apropos ord-design)

3 Kickoff-innlegg:

18) Innlegg 1 (pdf)

19) Innlegg 2 (pdf)

20) Kort videosnutt

 

__

 

Oversiktskalender:

 

   | ma ti on to fr  lø sø |

12 | 19|20|21|22|23  24|25 | Mars 20/03: Prosjektstart med gjester!

13 | 26|27|28|29|30  31|01 | April Påskeuke

14 | 02|03|04|05|06  07|08 |

15 | 09|10|11|12|13  14|15 | *BA3:Milepæl2

16 | 16|17|18|19|20  21|22 |

17 | 23|24|25|26|27  28|29 |

18 | 30|01|02|03|04  05|06 | Mai *BA3:Milepæl3 Prosjekt siste

19 | 07|08|09|10|11  12|13 |Mappeuker (07/08: webkurs)

20 | 14|15|16|17|18  19|20 | BA3-presentasjoner i auditoriet

21 | 21|22|23|24|25  26|27 | MA2-presentasjoner i auditoriet

22 | 28|29|30|31|01  02|03 | Avgangsutstilling åpning

23 | 04|05|06|07|08  09|10 | Juni

24 | 11|12|13|14|15  16|17 |

25 | 18|19|20|21|22  23|24 | Semesterslutt

26 | 25|26|27|28|29  30|01 | 😥

 

__

 

Prosessplan. Detaljer, stepbrief etc.:

Oppdateres fortløpende med avtalene våre, krav til milepælene etc.

Obligatoriske møter/dager er fargemerket.

OBS: Foreløpig(!) planskisse.

 

Prosjekt i grafisk design og illustrasjon:

Uke 12

Tirsdag 20. mars, 10.00-  Grupperom 3

Kickoff! Med gjester fra Alliansen For Velferdsstaten.

• Oversikt over temaet • Historikk • Velferdsstatens utfordringer • Motsetninger i debatten og politikken • Samtidskonteksten • Hva kan/bør kommuniseres til et publikum • Samtale, debatt • Det dere mener er viktig!

Onsdag 21. mars, 10.00-

Felles samling. Problemstillinger, muligheter, vinklinger.

• Notat fra fellessamlingen:

 

 

Torsdag 22. mars

• Selvstendig arbeid med prosjektet. Mulighet for individuell veiledning.

Fredag 23. mars

• Selvstendig arbeid med prosjektet. Mulighet for individuell veiledning.

 

Uke 13

Påskeuke

 

Uke 14

Tirsdag 3. april 

Klokka 09.00: Innlevering, skriftlig dokument, pr mail til Josef.

Milepæl, minimumsskrav: 

1. Klar prosjektide/-retning. Hvilken aspekt av det overordnede temaet «velferdsstaten» vil du belyse/behandle.

2. Hva ønsker du å oppnå.

3. Hvem vil du primært snakke med.

4. Hva er mediet/mediene du vil ta i bruk.

5. Gjerne konkrete skisser.

Klokka 10.00: Felles samling. Videorommet på Biblioteket!

• Presentasjoner og spørsmålsrunde (10 min pr student).

Klokka 10.00-12.00 og 13.00-14.00

• Kort spørsmålsrunde og idémuldding til hverandres prosjekter.

• Avtale om prosessen videre.

Onsdag 4. april

• Selvstendig arbeid med prosjektet. Mulighet for individuell veiledning.

Torsdag 5. april

• Selvstendig arbeid med prosjektet. Mulighet for individuell veiledning.

Fredag 6. april

• Selvstendig arbeid med prosjektet. Mulighet for individuell veiledning.

 

Uke 15

Tirsdag 10. april kl 10-12 og 13-15

Individuelle samtaler. Ev. timebytte må dere ordne selv.

10.00 Amina

11.00 Andrea

13.00 Lina

14.00 Sarah

15.00 Kepo

Onsdag 11. april kl 10-12 og 13-15

Individuelle samtaler. Ev. timebytte må dere ordne selv.

10.00 Kaja

11.00 Carl

13.00 Andreas

14.00 Victoria

Torsdag 12. april (ba3-milepæl)

• Selvstendig arbeid med prosjektet. Mulighet for individuell veiledning.

Fredag 13. april kl 10-12 og 13-15

Individuelle samtaler. Ev. timebytte må dere ordne selv.

10.00 Marie

11.00 Even

13.00 Filip

14.00 Adelie

 

Uke 16

Tirsdag 17. april

• Selvstendig arbeid med prosjektet. Mulighet for individuell veiledning.

Onsdag 18. april

• Selvstendig arbeid med prosjektet. Mulighet for individuell veiledning.

 

Torsdag 19. april

Klokka 10.00: Frist pdf (milepælskrav). Mailes til Josef.

Milepælskrav: Klart definert prosjekt med følgende punkter:

1. Prosjekt-tittel

2. Kort, beskrivende ingress.

3. Primær-/sekundær- målgrupper

4. OBS!: Hva er hensikten med det du gjør/hva prøver du å oppnå?

5. Kort tidsplan.

6. Utforming (step/eksempel)

Klokka 13.00: Felles samling, grupperom 4:

Kort felles samling: Studentstyrt, kortpresentasjoner for hverandre (se milepælskrav). Bestem hva du helst vil ha respons på/tips om.

Maks 9 minutter pr student!

13.00 intro/info

13.10 Adélie

13.20 Filip

13.30 Even

13.40 Marie

pause (10 min)

14.00 Victoria

14.10 Andreas

14.20 Carl

14.30 Kaja

14.40 Kepo

pause (10 min)

15.00 Sarah

15.10 Lina

15.20 Andrea

15.30 Amina

Listetegning til individuelle samtaler (halvtimes)

• Eventuelt videre selvstyrt studentdiskusjon.

 

Fredag 20. april

Individuelle samtaler (I) 30 minutter.

Klokka 10.00-15.00

Ny mail-beskjed!  

 

Uke 17

Tirsdag 24. april

Individuelle samtaler (II) 30 minutter.

Klokka 10.00-15.00

Onsdag 25. april

Individuelle samtaler (III) 30 minutter.

Klokka 10.00-15.00

OBS: Det blir utstilling! Her er en første orientering.

Her er en første orientering – mer info kommer!

Torsdag 26. april

Individuelle samtaler (IV) 30 minutter.

Klokka 10.00-15.00

Fredag 27. april

Individuelle samtaler (V) 30 minutter.

Klokka 10.00-15.00

 

Uke 18

Mandag 30. april klokka 10.00

Felles samling. 

• Kort samtale og planlegging av utstillingen!

• Milepælskrav: Nesten ferdig! – Mulighet for samtale med meg, for de som vil og kanskje kan trenge det (ikke nøl om du lurer på noe).  

Tirsdag 1. mai. (Arbeidernes internasjonale kampdag)

Onsdag 2. mai

• Selvstendig arbeid med prosjektet. Mulighet for individuell veiledning.

 

Torsdag 3. mai:

Klokka 13.00 Vi møtes på Akers Mek og rigger opp utstillingen!

 

Fredag 4. mai – presentasjons-/utstillingsdag:

(oppmøtetidspunkt avtales på torsdag.)

 

 

I tillegg satser vi på en gjennomgang hvor vi gir hverandre feedback til prosjektene.

Dette kan bli vanskelig under utstillingen. Den offisielle åpningen blir kun en kort kontekstorientering og en kortkort presentasjon av de enkelte studentene (alle bør være her) og hvilket produkt de står for – så blir det anledning for de enkelte besøkerne å ta en nærmere samtale med noen – eller hver enkelt – etter det.

Mail-beskjed.  

Nedrigging, rydding, gjennomgang:

Onsdag 9. mai klokka 9.00-12.00

PS: Gå gjerne gjennom alle prosjektene under utstillingen og notér deg noen tanker rundt!

Josef gir egne skriftlige, individuelle tilbakemeldinger.

 

 

 

Mappeuker:

Uke 19

Mandag 7. mai

• Kickoff mappeuker. Webkurs med Elise Jacobsen.

Tirsdag 8. mai

• Webkurs med Elise Jacobsen.

    

OBS: Onsdag 9. mai klokka 9.00-12.00

Nedrigging, rydding,gjennomgang av arbeidene i prosjekt Velferdsstaten. Hver student gir en skriftlig tilbakemelding til hver og én i klassen.

PS: Gå gjerne gjennom alle prosjektene under utstillingen og notér deg noen tanker rundt!

Torsdag 10. mai – Kristi Himmelfartsdag

Fredag 11. mai

• Selvstendig arbeid. Mulighet for individuell veiledning.

 

Uke 20

Mandag 14. mai

• BA3-bachelorprojekt. Presentasjonsdag 1.

Tirsdag 15. mai

• BA3-bachelorprojekt. Presentasjonsdag 2.

Onsdag 16. mai

• Selvstendig arbeid. Mulighet for individuell veiledning.

Torsdag 17. mai – Nasjonaldagen

Fredag 18. mai

• Selvstendig arbeid. Mulighet for individuell veiledning.

 

Uke 21

Mandag 21. mai – 2. pinsedag

Tirsdag 22. mai

• MA2-masterprosjekt. Presentasjonsdag 1.

Onsdag 23. mai

• MA2-masterprosjekt. Presentasjonsdag 2.

Torsdag 24. mai

• Selvstendig arbeid. Mulighet for individuell veiledning.

Fredag 25. mai

• Selvstendig arbeid. Mulighet for individuell veiledning.

 

Uke 22

Mandag 28. mai

Felles dugnad for avgang'18. Nærmere beskjed kommer.*

*(Det kan hende at det blir flere dugnadsinnkallinger.)

Tirsdag 29. mai

• Selvstendig arbeid. Mulighet for individuell veiledning.

Onsdag 30. mai

• Selvstendig arbeid. Mulighet for individuell veiledning.

Torsdag 31. mai

• Selvstendig arbeid. Mulighet for individuell veiledning.

Fredag 1. juni

• Selvstendig arbeid. Mulighet for individuell veiledning.

• Ettermiddagen: Utstillingsåpning Avgang'18!

Uke 23

Mandag 4. juni

• Selvstendig arbeid. Mulighet for individuell veiledning.

Tirsdag 5. juni

• Selvstendig arbeid. Mulighet for individuell veiledning.

Onsdag 6. juni

Mappeuka. Webfrist. Send lenke!

 

 

 

 

 

Semesterplan design (hel) 18v

Josef.Leupi@khio.no

 

 

 

 

 

 

.