Semesterplan timeline, design15h

Kurset akkurat nå!
Oppgaver og fagintroer

Studieplan Gd/I BA1/2/3: emner

Studieplan Gd/I BA1/2/3 (hele)

Emnebeskrivelse Gd3

Josef.Leupi@khio.no

|1|2|3|4|5|

 

 

 

 

 

pr 19.10.2015

«Kommunikasjon og formidling»

15h_2 Grafisk design 3

 

Uke 34-40:

Onsdager 1. og 2. økt 09.00-16.00

Uke 41-48:

Tirsdager og onsdager 1. og 2. økt 09.00-16.00

Om ikke annet kommunisert, er fellesmøtene i grupperom 3

 

Gult avmerket = Obligatoriske møter.

Lysgul = dedikert til Design 3/ arbeid med oppgaven/ veiledning.

 

 

 

Detaljplan.

Det blir et tett program med korte små input, møter og oppgaver.

Planen detaljeres/oppdateres underveis. Endringer varsles pr mail.

 

Uke 34:

Tirsdag 18. august:

klokka 10.30-12.00: Grupperom 4

• Generell orientering om semesteret.

• Kort om design 3 og om «kommunikasjon og formidling».

 

Kortoppgave Kommunikasjon og formidling:

(Magasinet «kontekst», Allergi)*

 

Onsdag 19. august:

• Ingen felles møte.

• Selvstendig arbeid med kortoppgaven 1.

• Mulighet for individuell veiledning.

 

Uke 35:

Onsdag 26. august. (Langt fellesmøte!):

 

Klokka 08.00 (!):

Frist digital innlevering, oppgave 1

(til Josef@Leupi.no)

 

Klokka 09.00:

• En brief – kontekst og rammebetingelser.

• Presentasjoner på storskjerm.

• Samtale om løsningene og om formidling og storytelling generelt.

 

Etter en pause:

Fagintro «Idéarbeid/Visualisering/stoffvinkling».

 

Kortoppgave 2 «velge, vinkle, vekke interesse»

 

• Resten av dagen: Selvstendig arbeid med oppgaven.

 

Uke 36:

Onsdag 02. september:

• Selvstendig arbeid med oppgaven, mulighet for individuell veiledning.

 

Uke 37:

Onsdag 09. september:

• Selvstendig arbeid med oppgaven, mulighet for individuell veiledning.

 

Til oppgave 2: De enkelte vinklingsforslagene bør være såpass gjennomarbeidet at man forstår idé og form (uten ytterligere forklaringer). Vinklingsforslagene skal ha reell tekst (som du lager selv). Tittel/ingress/ev. billedtekst. Brødteksten trenger du ikke å bry deg om, den kommer på sidene etter oppslagene. Hvor fint gjennomarbeidet oppslagene er må også stå i forhold til tida du har/har hatt til oppgaven.

 

Til (neste) oppgave 3: Neste oppgave vil handle om Zoologisk museum i Tøyenparken. (Norske og utenlandske dyr:) http://www.nhm.uio.no/besok-oss/utstillinger/faste/dyr/ Det er ingen nødvendighet for å løse oppgaven, men en fordel, om du har besøkt museet. Så, om du får anledning til et rask besøk kommende helg…? Ta gjerne bilder. Åpningstidene er: tirsdag-søndag 11-16, Studenter 25,- (refunderes av meg mot kvittering.)

 

Uke 38:

Onsdag 16. september:

 

Klokka 08.00 (!):

Frist digital innlevering, oppgave 2

(til Josef@Leupi.no).

 

Klokka 09.00:

• Presentasjoner på storskjerm. (Endring: utsatt til neste uke)

• Samtale om løsningene.

 

Etter en pause:

• Kort intro til oppgave 3 og «om å selge en tankegang». (Endring: utsatt til neste uke)

 

Oppgave 3 «Klart formidlingsoppdrag»

 

• Selvstendig arbeid med oppgaven, mulighet for individuell veiledning.

 

Uke 39:

Onsdag 23. september:

• Selvstendig arbeid med oppgave 3 (Zoologisk museum), mulighet for individuell veiledning.

 

Klokka 13.00:

• Vi ser på innlevering 2 (Allergi) som vi utsatte forrige onsdag.

• Samtale om løsningene.

 

• Kort intro til oppgave 3 og «om å selge en tankegang».

 

• Selvstendig arbeid med oppgave 3 (Zoologisk museum), mulighet for individuell veiledning.

 

Uke 40:

Onsdag 30. september:

• Selvstendig arbeid med oppgaven og presentasjonen.

(Husk: Du skal «selge» jobben du har gjort!)

 

Uke 41:

Tirsdag (!) 06. oktober:

• Selvstendig arbeid med oppgaven og presentasjonen.

(Husk: Du skal «selge» jobben du har gjort!)

 

Klokka 12.00 (!):

Frist digital innlevering, oppgave 3

(til Josef@Leupi.no).

 

Klokka 13.00:

• Presentasjoner på storskjerm.

Presentation: Din analyse, dine valg, din løsning..

– Pedagogisk presentasjon, ta med det du mener trenges for å få kunden til å forstå og akseptere tankegangen din som relevant og spennende. Hva har du tenkt og hvorfor kom du fram til løsningen din. Unngå massive, lange tekster, stykk opp i overkommelige sekvenser.
– Husk å presentere folderen slik som vi ser/åpner/opplever den, ikke (bare) som ubrettet trykkoriginal!

 

• Kundesimulasjon

• Samtaler rundt, tilbakemeldinger, konstruktiv kritikk.

 

Onsdag 07. oktober:

Klokka 09.00:

Fagintro «Formidling, fortelling, infografikk!».

Oppgave 4 «infografisk fortelling»

 

• Selvstendig arbeid med oppgaven:

Valg av tema/datagrunnlag/visualiseringsidéer.

 

Uke 42:

Tirsdag 13. oktober:

 

Klokka 08.00 (!):

Ikke noe felles møte, men frist for valg av tema og datagrunnlag

(og gjerne de første visualiseringsidéene dine).

Send mail til Josef@Leupi.no

a) tema b) kort beskrivelse ev. c) visualiseringsidéer

 

• Selvstendig arbeid med oppgaven

 

Individuell obligatorisk veiledning etter oppsatt timeplan.

(enten tirsdag 13. eller onsdag 14. oktober)

Skriv deg på lista i klasserommet!

Samtaler i grupperom 3

 

09.00-09.45: .Henrik.............................

09.45-10.30: .Sunniva.............................

10.30-11.15: ..............................

11.15-12.00: .Ilavenil.............................

 

13.00-13.45: .Viktor.............................

13.45-14.30: .Anna-Mi.............................
14.30-15.15: .Pia.............................

15.15-16.00: .Kornelia.............................

16.00-16.45: .Vilde.............................

 

Onsdag 14. oktober:

• Selvstendig arbeid med oppgaven

 

Individuell obligatorisk veiledning etter oppsatt timeplan.

(enten tirsdag 13. eller onsdag 14. oktober)

Skriv deg på lista i klasserommet!

Samtaler i grupperom 3

 

09.00-09.45: ..............................

09.45-10.30: .Christa.............................

10.30-11.15: .H.............................

11.15-12.00: .Maximillian.............................

 

13.00-13.45: .Per-André.............................

13.45-14.30: .Lorenza.............................
14.30-15.15: .Herman.............................

15.15-16.00: ..............................

16.00-16.45: ..............................

 

Uke 43:

Tirsdag 20. oktober:

• Selvstendig arbeid med oppgaven, mulighet for individuell veiledning.

 

Onsdag 21. oktober:

• Selvstendig arbeid med oppgaven og presentasjonen.

 

Klokka 12.00 (!):

Frist digital innlevering, oppgave 4

(til Josef@Leupi.no).

• Print (oppslag) hengt opp på veggen i grupperom 3, før klokka 13.00!

 

Klokka 13.00:

• Presentasjoner på storskjerm.

• Samtale om løsningene og om infografikk, formidling og storytelling generelt.

Presentasjon av oppgave 5 («Fortelle, engasjere, overbevise»)

 

 

Uke 44/45: Korridoruker

 

Uke 46:

Tirsdag 10. november:

• 09.00-12.00 Selvstendig arbeid med oppgaven/temapresentasjonen.

 

Klokka 12.00: Frist tema.

(Sendes digitalt til Josef@Leupi.no)

Lag en kort presentasjon på som beskriver:

1. tema du har valgt

2. hva du ønsker å oppnå

3. ev. research du må gjøre

4. vinklingen du ser for deg

Vises på storskjerm!

 

Klokka 13.00:

• Korte individuelle presentasjoner på storskjerm (se ovenfor).

• feedback

• Kort faginnspill: «Retorikk/kommunikasjonsstrategier»

• Resten av dagen: selvstendig arbeid med oppgaven.

 

 Onsdag 11. november:

• Selvstendig arbeid med oppgaven

 

Individuell obligatorisk veiledning 

enten onsdag 11. eller tirsdag 17. november, etter oppsatt timeplan.

Skriv deg på lista i klasserommet.

 

09.00-09.25: ..............................

09.30-09.55: ..............................

10.00-10.25: ..............................

10.30-10.55: ..............................
11.00-11.25: ..............................

11.30-11.55: ..............................

---

13.00-13.25: ..............................

13.30-13.55: ..............................
14.00-14.25: ..............................

14.30-14.55: ..............................

15.00-15.25: ..............................

15.30-15.55: ..............................

 

Uke 47:

Tirsdag 17. november:

• Selvstendig arbeid med oppgaven

 

Individuell obligatorisk veiledning 

enten onsdag 11. eller tirsdag 17. november, etter oppsatt timeplan.

Skriv deg på lista i klasserommet.

 

09.00-09.25: ..............................

09.30-09.55: ..............................

10.00-10.25: ..............................

10.30-10.55: ..............................
11.00-11.25: ..............................

11.30-11.55: ..............................

---

13.00-13.25: ..............................

13.30-13.55: ..............................
14.00-14.25: ..............................

14.30-14.55: ..............................

15.00-15.25: ..............................

15.30-15.55: ..............................

 

Onsdag 18. november:

• Selvstendig arbeid med oppgaven.

• Mulighet for individuell veiledning.

 

Uke 48:

Tirsdag 24. november:

• Selvstendig arbeid med oppgaven og presentasjonen.

• Mulighet for individuell veiledning

 

Onsdag 25. november:

• Selvstendig arbeid med oppgaven og presentasjonen.

 

Klokka 12.00 (!):

• Frist digital innlevering

til Josef@Leupi.no

 

Klokka 13.00:

• Presentasjoner på storskjerm.

Presentation: Ditt produkt skal være selvforklarende!

 

• Samtaler rundt, tilbakemeldinger, konstruktiv kritikk.

• Twist

 

 

.

 

 

 

*plakativt/fokusert..?