Semesterplan timeline, design16h

Kurset akkurat nå!
Oppgaver og fagintroer

Japanprosjektet

Studieplan Gd/I BA1/2/3: emner

Studieplan Gd/I BA1/2/3 (hele)

Emnebeskrivelse Gd3

Josef.Leupi@khio.no

|1|2|3|

 

 

 

 

 

pr 20.11.2016

«Kommunikasjon og formidling»

16h_2 Grafisk design 3

 

 

uke ma ti on to fr lø sø

31   1  2  3  4  5  6  7  August

32   8  9 10 11 12 13 14

33  15 16 17 18 19 20 21

34  22 23 24 25 25 27 28  Kommunikasjon og formidling I

35  29 30 31  1  2  3  4  September

36   5  6  7  8  9 10 11

37  12 13 14 15 16 17 18

38  19 20 21 22 23 24 25

39  26 27 28 29 30  1  2  Oktober

40   3  4  5  6  7  8  9  Japanprosjekt «skog» (fellesprosjekt Grafisk design og illustrasjon)

41  10 11 12 13 14 15 16

42  17 18 19 20 21 22 23

43  24 25 26 27 28 29 30  Studietur Japan

44  31  1  2  3  4  5  6  November

45   7  8  9 10 11 12 13

46  14 15 16 17 18 19 20  Kommunikasjon og formidling I (del 2)

47  21 22 23 24 25 26 27

48  28 29 30  1  2  3  4  Desember

49   5  6  7  8  9 10 11  Kommunikasjon og formidling III «Mappeuker» Dokumentasjon, refleksjon.

50  12 13 14 15 16 17 18  14. desember: Felles presentasjon «mappeuke» BA 1,2,3

.

 

Detaljplan.

Det blir et tett program med fagintroer, møter og oppgaver.

Planen detaljeres/oppdateres underveis. Endringer varsles pr mail.

 

Om ikke annet kommunisert, er fellesmøtene i grupperom 3

Gult avmerket = Obligatoriske møter.

Lysgul = Selvstendig arbeid med oppgaven, mulighet for individuell veiledning.

 

 

Kommunikasjon og formidling I

klare kommunikasjonsmål. Kommunikasjonsrommet, kommunikasjonsstrategier, vinklinger.

Uke 34:

Onsdag 24. august:

klokka 09.00: Grupperom 3

Studiedag I:

• Generell orientering om semesteret.

• Kort om design 3 og om «kommunikasjon og formidling».

  Besøk av designer og illustratør, Trond Nordahl medicineheads.com 

Lansering av oppgaven «Klare formidlingskrav»

• Selvstendig arbeid med oppgaven. Research, idédrodling.

 

Uke 35:

Onsdag 31. august:

klokka 09.00: Grupperom 3

Studiedag II:

• Tanker og innspill rundt oppgaven. Strategier, muligheter, vinklinger.

• Fagintro: Kommunikasjon, strategi og vinkling (del 1/2/3)

• Selvstendig arbeid med oppgaven. Idéer, strategier, vinklinger

• Mulighet for individuell veiledning.

 

Uke 36:

Onsdag 7. september:

klokka 09.00: Grupperom 3

Studiedag III:

• Status oppgaven

• Fagintro: Kommunikasjon, strategi og vinkling (del 4)

• Selvstendig arbeid med oppgaven. Idéer, strategier, vinklinger

• Mulighet for individuell veiledning.

 

Uke 37:

Onsdag 14. september:

Klokka 09.00-16.00

• Selvstendig arbeid med oppgaven. Idéer, strategier, vinklinger

 

klokka 13.00-1600: Samtaler. Grupperom 3

Korte individuelle samtaler om konseptet. Andre samtaledag er uka etter, onsdag 21. september (ev ombytting av møtetidspunkt må dere ordne selv!).

• Møteliste dag 1:

13.00–13.30: Nazash

13.30–14.00: Karoline

14.00–14.30: Øistein

14.30–15.00: Frederikke

15.00–15.30: Thomas

15.30–16.00: Erlend

 

• Sjekk ut «Selge en tankegang»

 

Uke 38:

Onsdag 21. september:

Klokka 09.00-16.00

• Selvstendig arbeid med oppgaven. Idéer, strategier, vinklinger

 

klokka 09.00-12.00: Samtaler. Grupperom 3

Korte individuelle samtaler om konseptet. Andre samtaledag er uka etter, onsdag 21. september (ev ombytting av møtetidspunkt må dere ordne selv!).

• Møteliste dag 2:

09.30–10.00: Thor

10.00–10.30: Saralinn

10.30–11.00: Oda Iselin

11.00–11.30: Kepo

11.30–12.00: Kristian

 

• Sjekk ut «Selge en tankegang»

 

Uke 39:

Onsdag 28. september:

Klokka 09.00-14.00

• Selvstendig arbeid med oppgaven og presentasjonen.

 

Det som skal presenteres* (kl 14.00):

  (Pedagogisk presentasjon på storskjerm!)

1 Din research/dine tanker rundt emnet og kommunikasjonsmålene

2 Din strategi i forhold til kommunikasjonsmålene

  (Hva, helt konkret ønsker du å oppnå og hvordan)

3 Medium (hefte) er definert av Helsedirektoratet. Velg det sideantallet som er tilpasset ditt konsept (se oppgaven).

4 Konkretisering (visualisering/utforming) sålangt.

5 Din prosessplan for ferdigstilling av heftet.

 

Klokka 14.00 Grupperom 3:

Frist digital innlevering, oppgave 1

Presentasjoner på storskjerm. (*Det som skal presenteres –se ovenfor)

• Feedback. Samtale om løsningene og om videreutviklingen av idéene og produktene.

Klare vedtak og Individuell plan (!) for den videre prosessen og for sluttproduktet.

  (Etter studieturen, i uke 46/47, totalt 4 dager.)

 

 

Kommunikasjon og formidling II.

a) «Skog» – kunnskapsformidling til japanske studenter.

b) Kortpresentasjon «jeg»

Fellesprosjekt Grafisk design og Illustrasjon.

(Detaljprogram annonseres underveis.)

 

Torsdag 29. september:

klokka 09.00 – Grupperom 3

• Orientering om workshop i tokyo

Tokyo. Studietur og workshop. Se hele prosess og programmet her.

• Felles idédugnad

• Resten av dagen: Selvstendig arbeid med oppgaven

 

Uke 40/41/42/:

• Se Studietur-sidene: Tokyo. Studietur og workshop. Prosessen.

 

Tirsdag 18. oktober:

• kl 09.00–12.00: Arbeid med oppgaven og presentasjonen.

 

Klokka 12.00 – 16.30 Auditorium:

Digital innlevering

Individuelle presentasjoner «skog» slik de er tenkt vist i Japan, inkl. personlig intro.

• Feedback, plan for foredling/finish.

• Videre arbeid med oppgaven og presentasjonen, mulighet for individuell veiledning.

 

Uke 43:

Tirsdag 25. oktober:

• kl 09.00–13.00: Arbeid med oppgaven og presentasjonen.

 

Klokka 13.00 – 16.30 Scene 3:

Digital innlevering

Generalprøve!!

Individuelle presentasjoner «skog» slik de er tenkt vist i Japan

Inkl. individuelle kortpresentasjoner «Jeg»

• Feedback, plan for allersiste finish.

• De siste forbedringene utføres.

Digital innlevering av de siste versjonene

 

Onsdag 26. oktober:

• Program annonseres.

 

 

Studietur Tokyo

Mellom 27. oktober – 1. november:

Avreise til Tokyo.

 

Uke 44:

Mandag - søndag:

• Tilfeldige og styrte opplevelser i Tokyo. Felles og/eller individuelt.

Se hele programmet på studietursidene!

 

Uke 45:

Mandag - fredag:

• Hele uke: Obligatorisk workshop med Studenter på Geidai.

Se hele programmet på studietursidene!

 

Lørdag 12. november/søndag 13. november:

Avreise fra Tokyo.

 

 

Kommunikasjon og formidling I (del 2)

Uke 46:

Tirsdag 15. november:

Vi fortsetter der vi slapp i fellesmøtet på 28.september

med oppfølging av de klare individuelle valgene, vedtakene og prosessplanen.

• Arbeid med oppgaven, mulighet for individuell veiledning.

 

Onsdag 16. november:

• Eventuelt annonsert program.

• Arbeid med oppgaven, mulighet for individuell veiledning.

• (grupperom 4)

 

Uke 47:

Tirsdag 22. november:

• Eventuelt annonsert program.

• Arbeid med oppgaven, mulighet for individuell veiledning.

 

Onsdag 23. november:

Klokka 09.00-16.00

• Selvstendig arbeid med oppgaven og presentasjonen.

 

Klokka 13.00 Grupperom 3:

Frist digital innlevering, oppgave 1

(til Josef@Leupi.no)

Sluttproduktet. Individuelle presentasjoner på storskjerm

• Samtale rundt, feedback, konstruktiv kritikk.

 

 

Kommunikasjon og formidling III.

«Mappeuker». Dokumentasjon, presentasjon, refleksjon.

Uke 48:

Tirsdag 29. november:

klokka 09.00: Grupperom 4

Oppgave 3:

Prosjekt- og prosessbrief for siste oppgaven!

• Kort fagintro «Mona, maler, magasiner» Om bla.a. spaltemoduler og hvorfor et magasin ser ut som det gjør... (Reminder, webversjon)

• Individuelt arbeid, mulighet for individuell veiledning.

 

Onsdag 30. november:

• Arbeid med oppgaven, mulighet for individuell veiledning.

 

Torsdag 1. desember:

Innbindingsmuligheter, oppfriskingskurs med Lisa Bøthun.

• Arbeid med oppgaven, mulighet for individuell veiledning.

 

Fredag 2. desember:

Innbindingsmuligheter, oppfriskingskurs med Lisa Bøthun.

• Arbeid med oppgaven, mulighet for individuell veiledning.

 

Uke 49:

Mandag 5. desember:

• Arbeid med oppgaven, mulighet for individuell veiledning.

 

Presentasjon av oppgave 1 som ble utsatt (23.11.16):

Tirsdag 6. desember:

 

Klokka 09.00 Grupperom 4:

Frist digital innlevering, oppgave 1

Sluttproduktet:

• Fysiske produkter og

• individuelle presentasjoner på storskjerm

• Samtale rundt, feedback, konstruktiv kritikk.

 

Onsdag 7. desember:

Vi fortsetter med oppgave 3:

• Eventuelt annonsert program.

• Arbeid med oppgaven, mulighet for individuell veiledning.

 

Torsdag 8. desember:

• Arbeid med oppgaven, mulighet for individuell veiledning.

 

Fredag 9. desember:

• Arbeid med oppgaven, mulighet for individuell veiledning.

 

Uke 50:

Mandag 12. desember:

• Arbeid med oppgaven, mulighet for individuell veiledning.

 

Tirsdag 13. desember:

• Arbeid med oppgaven.

 

Onsdag 14. desember:

Felles presentasjon «Mappeuker». BA 1,2,3

 

Klokka 10.00 - 12.00 (prøvesal 2):

• Presentasjon ferdige print (sammen med de andre BA-klassene).

Klokka 13.00 -  (prøvesal 2):

• Informasjonsmøte om vårsemesteret 2017 med Unni Tandberg

 

 

 

Torsdag 15. desember:

• Åpen dag.

 

Fredag 16. desember:

• Eventuelt annonsert program.

Semesterslutt

 

 

 

 

 

 

J.L.